Ježiš, môj uzdravovateľ

Príbeh o svätom Hieronymovi
Jedného dňa – bolo to na Vianoce – mal svätý Hieronym videnie. Zjavil sa mu Ježiš a obrátil sa na neho: „Hieronym, dnes je deň môjho narodenia. Daj mi nejaký darček!“ Hieronym odpovedal: „Pane, a čo ti ja môžem dať? Aký dar ti môžem ponúknuť? Najväčší dar, ktorý ti môžem dať, je preklad Biblie. Zober si ju, zober si prácu všetkých rokov strávených prekladom. Ja som ochotný Bibliu aj spáliť, spáliť celé dielo, čo som vykonal.“ Ale Ježiš odpovedal: „Ďakujem ti, Hieronym, za tvoju veľkodušnosť, ale ja chcem od teba niečo úplne iné.“ „Čo ti teda môžem dať, Pane? Ak chceš, darujem ti svoj život. Zober si môj zrak, môj sluch! Zober si celý môj život, zober si čokoľvek, čo chceš! Som ochotný za teba aj zomrieť.“ A Ježiš mu povedal: „Hieronym, ďakujem, ale všetko to, čo mi chceš dať, patrí mne. V týchto daroch by si mi len vrátil to, čo máš odo mňa. Chcem niečo, čo patrí iba tebe. “ A Hieronym odpovedal: „Nemám nič, čo by bolo iba moje. Čo ti môžem dať, čo patrí iba mne?“ A Ježiš mu odpovedal: „Hieronym, daj mi svoje hriechy, iba tie sú tvoje!“
Čo znamená dať svoje hriechy Ježišovi? Znamená to povedať Pánovi: „Pane, znič moje hriechy takým spôsobom, akým ty chceš!“
Často sa nám nedarí bojovať proti svojmu hriechu a to práve preto, lebo bojujeme proti nemu svojimi vlastnými silami. My nemáme na to silu, aby sme zvíťazili nad svojím hriechom. Potrebujeme na to Božiu silu. A Boh je pripravený, aby nám túto silu dal. To, čo Boh od nás dnes žiada, je niečo veľmi jednoduché, ale zároveň veľmi ťažké. Ježiš nám dnes hovorí: „Odovzdaj mi svoj hriech!“ A odovzdať svoj hriech Pánovi znamená dať mu svoj hriech, aby s ním naložil tak, ako on chce.
Je to niečo podobné, ako keď prídeme za lekárom a povieme mu: „Tu som. Robte so mnou, čo chcete, len ma zbavte mojej choroby! Urobím, čokoľvek mi poviete, nech ma to stojí čokoľvek. Chcem byť zdravý!“ A úplne sa odovzdáme do rúk lekára, ktorému dôverujeme.
Lekár je slobodný a môže robiť s naším telom to, čo uzná za potrebné, aby nás uzdravil. Dovolíme mu, aby nám dal anestetikum, aby otvoril naše telo, pričom sa ho vôbec nepýtame, čo robí vo vnútri nášho tela. Môže nás zabiť, ale môže nás aj uzdraviť. Vôbec nevieme, čo sa po jeho zásahu s nami stane. Dá sa povedať, že pred každým jeho zásahom stojíme so zavretými očami. Ak nám napríklad povie, že musíme prerušiť svoju prácu na šesť mesiacov, bude to síce veľký problém pre rodinu, ale urobíme to. Ak nám povie: „Budete potrebovať na zákrok veľmi veľa peňazí“, urobíme všetko pre to, aby sme ich získali. Na tieto skutky sme schopní len preto, lebo sme urobili jedno rozhodnutie a to rozhodnutie bolo spojené s tým, že chceme byť uzdravení.
Žiaľ, často viac dôverujeme lekárom ako Bohu. Bohu nedôverujeme úplne a myslíme si, že nás využije. Nie je azda Boh dôveryhodnejší ako lekár? Ak máme nejaký hriech, ak nás trápi pýcha, masturbácia, žiarlivosť, hnev, vzbura, čokoľvek, čoho nie sme schopní sa zbaviť, vložme ho do Ježišových rúk a povedzme mu: „Pane, toto je môj dar. Pane, tu je môj hriech. Ja som s ním už bojoval mnohé roky, ale nepodarilo sa mi nad ním zvíťaziť. Ale teraz je tomu už koniec. Teraz ho chcem odovzdať tebe. Rob s ním, čo chceš, len ma z neho uzdrav! Som ochotný urobiť, čokoľvek mi Povieš. Ak ma chceš pokoriť, som na to pripravený. Rob, čo chceš, Pane, len ťa prosím, aby si ma uzdravil!“
Zdá sa to byť jednoduché, ale je to veľmi ťažké. Vystavujete sa riziku, že Boh s vami urobí niečo, čo sa vám nebude páčiť. Je to však jediný spôsob, ako môžete byť uplne uzdravení. Je to to isté, čo povedal Ježiš svätému Hieronymovi: „Nepotrebujem tvoju Bibliu, nepotrebujem tvoj zrak, tvoj sluch, ale potrebujem tvoj hriech. Už „la neblokuj v tom, aby som ťa mohol uzdraviť!“
Dôležité je uvedomiť si, že Boh nás miluje aj s našimi hriechmi a v našich hriechoch. Pripomeňme si podobenstvo o márnotratnom synovi, ktoré nás môže naozaj povzbudiť (pórov. Lk 15,11-32).

Márnotratný syn
Márnotratný syn si povedal: „Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi.“ Nebolo ľahké vydať sa k otcovmu domu. Predtým ešte odišiel do vzdialenej krajiny a myslel si, že keď odíde spred otcovho dohľadu, bude slobodný a bude si môcť robiť, čo len chce. Nebeský Otec nám dal dar slobody. Určite mu je ľúto, keď odchádzame, ale dovolí nám, aby sme odišli. Nikdy nám neprekáža, aby sme sa dopustili hriechu. No nie je to Nebeský Otec, ktorý nás trestá za naše hriechy. Trestá nás náš hriech. Aj márnotratný syn musel zaplatiť cenu za to, že odišiel, a tou cenou bol hlad. Jeho srdce bolo prázdne, ale prázdna bola aj jeho myseľ a žalúdok. Nemal jedlo, dokonca nedostával ani to, čo dávali prasatám.
A tak začal uvažovať: „Som tu, ležím na zemi, nemám čo jesť a piť. kým v dome môjho otca je dostatok chleba. Vstanem a pôjdem k môjmu otcovi!“ A to bola chvíľa jeho-konverzie. Bol oblečený v nečistom odeve, ale nedbá oň, je zameraný na Otca. Keby sa bol zahľadel na svoje šaty, pravdepodobne by nebol pokračoval v ceste za otcom, lebo by sa bol hanbil.
A otec ho vyzeral, čakal na neho. Keď sa stretli, otec sa nepozeral na jeho špinavé šaty, ale ho objal v nich. Nepovedal mu: „Choď, umy sa, obleč si čistý odev, daj si kávu a potom príď a ja ťa objímem.“ Nie, objal ho v jeho hriechu. Hriech syna neumenšil otcovu lásku. Nesúhlasil s jeho hriechom, ale miloval ho takého, aký je, lebo to bol jeho syn.
Boh nesúhlasí s naším hriechom, ale aj napriek tomu nás miluje. A taký je aj slobodný človek. Ak sa na vás dokážem pozerať, ak vás dokážem milovať v hriechu, i keď s tým hriechom nesúhlasím, vtedy som slobodný človek. Ak by som nenávidel váš hriech, ale zároveň by som nenávidel aj vás, bol by som zviazaný a už by som nebol slobodným človekom. Teda ide tu o môj vzťah k Otcovi, ale zároveň aj o môj vzťah k iným. Ak ja prežívam to, že napriek môjmu hriechu ma Otec miluje, aj ja dokážem, napriek vášmu hriechu, milovať vás.

Záverečná modlitba I.
Ako vidíte, Pán dokáže všetko obrátiť na dobré. Nie je v nás nič, čo by bolo u Pána naveky stratené. Preto som vám povedal, že Pán nás miluje aj v našich hriechoch a miluje aj teba v tvojom hriechu, nech by ťa trápilo čokoľvek. Ježiš ťa však žiada, aby si mu obetoval svoj hriech, čo aj urobíme spoločne v tejto záverečnej modlitbe. Ponúkneme svoj hriech Pánovi.
Mohli by sme sa sústrediť na mnoho hriechov, ale ja sa nateraz dotknem jedného hriechu, a to hriechu sexuality, ktorý vás možno viacerých trápi. Ak sa ťa tento hriech netýka, zaoberaj sa iným hriechom, ktorý ti spôsobuje ťažkosti.
Hriech nečistoty môže mať rôzne dimenzie. Môže to byť spomienka na minulosť, ktorá ťa ešte stále vyrušuje. Možno je to prítomný hriech, ktorému sa nedokážeš vyhnúť. Možno potrebuješ očistenie mysle alebo premenu srdca. Možno ťa trápi problém homosexuality či masturbácie. U niekoho to môže byť nevernosť manželovi alebo manželke. Niekto iný má problém s nečistými myšlienkami a túžbami, ktoré rozbíjajú jeho rovnováhu a pokoj. Možno ťa trápi predmanželský pohlavný život s partnerom, problém pornografie, nedostatok umŕtvovanía v sledovaní televízie, videoprogramov, obrazov a časopisov. Možno vyhľadávaš na internete stránky, ktoré sa zaoberajú sexom… každý z vás nech sa zameria na problém, ktorý ho v oblasti sexuality trápi.
A teraz sa pohodlne usaďte, zatvorte oči a zahĺbte sa do Božej prítomnosti. Pán je pri tebe. Sústreď sa a zostaň len so svojím Bohom. Teraz sa nepozeraj na svoje šaty, nepozeraj sa na svoj hriech, ale pozeraj sa Ježišovi do očí.
A Ježiš ti hovorí: „Môj syn, moja dcéra, ja ťa neodsudzujem. Milujem ťa takého, aký si. Nezaujímajú ma tvoje šaty. Nepozerám sa na tvoj hriech, pozerám sa na teba a milujem ťa. A práve preto, že ťa milujem, prosím, aby si mi odovzdal, obetoval svoj hriech.“
Buď odvážny a povedz Pánovi: „Pane, tu je môj hriech. Urob, čo len chceš, len ťa prosím, uzdrav ma.“ Od mnohých z vás pýta hriech masturbácie… Od niektorých z vás si pýta hriech homosexuality… Od niekoho žiada manželskú nevernosť… Mnohých vás prosí, aby ste mu dovolili očistiť vaše nečisté myšlienky… Od snúbencov žiada hriech predmanželského pohlavného života…
Pane, v tejto chvíli ťa prosím, aby si sa priblížil k tým osobám, ktoré boli pohlavne zneužité, keď boli deti alebo keď dospievali. Ešte stále vo svojom srdci prechovávajú veľký hnev voči tým, ktorí ich zneužili. Celkom osobitne ťa, Pane, prosím, aby si položil svoju ruku na ranu ženy, ktorú zneužil jej vlastný otec, keď bola ešte dieťaťom. V tejto chvíli Pán uzdravuje tieto rany. Uvoľni sa v náručí svojho Boha, uvoľni sa v náručí svojho Otca.
Pán uzdravuje aj tvoju minulosť. Pre niekoho je táto minulosť mučivá. Odovzdaj svoju minulosť Pánovi. Pán si tvoju minulosť už nepripomenie. To, čo ti odpustil, to už ty nemáš právo si pripomínať. Prosím ťa, Pane, aby si sa dotkol každého jedného z nás. A daj, aby tvoja uzdravujúca moc prenikla do každého z nás. Dotkni sa aj hlbokých koreňov našich hriechov a vykoreň ich. A očisti každého jedného z nás. Ježiš znova očistil tvoje krstné rúcho.
Ďakujeme ti, Pane, že si vypočul naše prosby. Ďakujeme ti za uzdravenie. Ďakujeme ti 2a tvoje odpustenie. Ďakujeme ti, Pane, že si ku každému z nás taký dobrý. Amen.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Záverečná modlitba II.
Pán ti hovorí: „Odovzdaj mi dar svojej sexuality. Je to dar, ktorý som ti dal ja, ale žiaľ, ty si sa previnil voči nemu. Chcem ti tento dar znova očistiť. Dovoľ, aby som to urobil!“ V tejto chvíli ponúkni svoj dar Pánovi a ponúkni mu tú oblasť svojej sexuality, v ktorej sa cítiš byť slabý. A ako pacient v nemocnici aj ty povedz Ježišovi: „Ty si môj uzdravovateľ. Uzdrav ma takým spôsobom, akým ty chceš! Dovoľujem ti, aby si to urobil tak, ako sa to tebe páči.“
Pane Ježišu, ty poznáš naše slabosti, ty poznáš všetky naše ťažkosti. Ty poznáš všetky boje, ktoré musíme prekonávať. Prosím ťa, môj Pane, uzdrav ma. Uzdrav moje sexuálne sklony, uzdrav moje nečisté myšlienky, uzdrav moje nečisté túžby, uzdrav môj predmanželský sex, uzdrav moju neveru voči môjmu manželovi, voči mojej manželke, uzdrav moju homosexualitu. Uzdrav, Pane, moje oči. Uzdrav moje reči, Pane. Uzdrav môj sluch, uzdrav moje city. Vezmi si do rúk, Pane, tento dar a vráť mi ho ozdravený a úplný.
Ježiš prijíma tvoj dar, usmieva sa na teba a hovorí ti: „Dovoľ, aby som to urobil, neklaď mi prekážky a urob to, čo ti poviem!“ Ďakujeme ti, Pane, za to, že si vypočul našu modlitbu. Ďakujem ti, Ježišu.
Sláva Otcu i Synu í Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Comments are closed.