• Tematické bloky

Kurz Ješua, cyklus 2, časť 21-31

Obriezka Timoteja kvôli židom po Jeruzalemskom koncile je svedectvom toho, že pri ohlasovaní radostnej zvesti je dôležité brať ohľad na adresátov evanjelia. Jedine modloslužba nepripúšťa žiadne kompromisy.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate