• Tematické bloky

Kurz Ješua, cyklus 2, časť 21-31

V 11. kapitole sa Lukášovi nelení znova opísať udalosti, ktoré sa stali v súvislosti s Petrovým videním a prijatím viery v Kornéliovom dome. Opakovanie týchto udalostí potvrdzuje veľký význam toho, čo sa tam stalo a privádza nás k zamysleniu, aký dosah má táto udalosť pre náš život.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate