• Tematické bloky

Kurz Ješua, cyklus 2, časť 21-31

V celých dejinách (aj v tých dnešných) najväčším pokušením, resp. najväčším problémom vzťahu medzi Bohom a človekom bola modloslužba. Preto je táto problematika hlavnou témou aj Jeruzalemského koncilu. Realita konkrétneho života každého z nás nám najviac pomáha pochopiť, že neexistuje ortodoxia (pravovernosť) bez ortopraxe (opravdivosť života).

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate