Kurz Ješua II, časť 21-31

Kurz Ješua II, časť 21-31

Príbeh Kornélia a jeho videnia je ukážkou toho, ako je dôležité čítať Písmo a hľadať posolstvo v hebrejskom a celo-biblickom kontexte. Mimo tohto kontextu prídeme k posolstvám, ktoré nevychádzajú od Boha, ale z ľudskej vôle, či fantázie…

Comments are closed.