• Tematické bloky

Kurz Ješua, cyklus 2, časť 21-31

Skúsenosť apoštola Petra, ktorého Boh vyslobodzuje z väzenia, by mala byť životnou skúsenosťou každého z nás. To väzenie dnes má iné cely, iné putá, iné okovy, jedine boh je ten istý – Boh, ktorý nás vyslobodzuje z každého otroctva a väzenia.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate