• Tematické bloky

Kurz Ješua, cyklus 2, časť 21-31

Sú adresátmi evanjelia aj pohania? Majú sa stať najprv židmi? Čo sa od nich bezodkladne vyžaduje a čo sa im ďalej odporúča? Nad tým všetkým sa zamýšľa prvotná cirkev po Ježišovom nanebovstúpení na svojom prvom koncile, ktorý tým že je prvým a že jeho obsah je obsahom Písma, zachytáva niečo veľmi podstatné pre všetky časy.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate