• Tematické bloky

Kurz Ješua, cyklus 2, časť 21-31

V Božom slove nachádzame množstvo inštrukcií týkajúcich sa všetkých oblastí života. Jedenie nie je výnimkou. Zvlášť, ak si uvedomíme, že tak prvý hriech sa týkal jedenia ako aj tri z prvých štyroch nariadení Jeruzalemského koncilu pre tých, ktorí chcú z pohanstva nasledovať Ježiša, sa týkajú jedenia. Aj v prípade malého dieťaťa je potrebná bedlivosť rodiča pre to, čo si ono vloží do úst. Marián Tomašec ponúka výsledok svojho štúdia tejto otázky.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate