• Tematické bloky

Kurz Ješua, cyklus 2, časť 21-31

Druhá časť 16. kapitoly Skutkov apoštolov je názornou ilustráciou potreby spojenia slova pravdy s Božím Duchom. Odsudzovanie alebo zbožňovanie iných ľudí nepochádza od Božieho Ducha. Je to pasca démona, ktorú sa snažíme odmaskovať aj týmto zamyslením.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate