• Tematické bloky

Kurz Ješua, cyklus 2, časť 21-31

Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Čo znamenajú tieto Petrove slová aj dnes pre nás? V tejto časti sa vyvyšuje meno Ješua na Lamačských chválach svojho ľudu…

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate