• Tematické bloky

Kurz Ješua, cyklus 2, časť 21-31

Propedeutické kapitoly a verše 13. a 14. kapitoly Skutkov smerujú k svojmu vyvrcholeniu v podobe Jeruzalemského koncilu v 15. kapitole. Táto časť hovorí o ceste k spáse, ktorá je platná pre všetkých – tak pre židov ako aj pohanov. Na tejto ceste – od počiatku až po dnes – tým nenahraditeľným je „krv baránka“. Zákon – Tóra – Boží návod na život – je ponuka pre požehnaný život v zasľúbenej zemi.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate