• Tematické bloky

Kurz Ješua, cyklus 2, časť 21-31

13. kapitola Skutkov apoštolov zdôrazňuje úlohu učiteľov a prorokov v miestnej cirkvi. Táto úloha je spojená s tým, čo sa má stať „portálom“ nášho klaňania sa Bohu, či jeho oslavy: PRAVDA a DUCH. Stále hlbšie sa ponárať do Božieho slova je najlepšou prevenciou pred vplyvom falošného učenia a falošných prorokov.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate