Jezebel And Prophetic Ministry

Following Jezebel‚s prophets can get you killed. Jezebel is a prophetess and teacher, cunning, deceptive, controlling and the number one adversary of Christ’s five-fold ascension gift prophets.

In this book you will discover truths that will protect your life and ministry:
 
How to avoid Jezebel‚s witchcraft.
How to recognize Jezebel‚s prophets.
Overcome Jezebel’s lying spirits.
And much more…

Format
Paperback | 22 pages
Dimensions 104.14 x 137.16 x 5.08mm | 22.68g
Publication date31 Oct 2008
Publisher
SPIRIT OF LIFE MINISTRIES
Publication City/Country United Kingdom
Language English
ISBN101886885303
ISBN139781886885301
Bestsellers rank 495,910
Jezebel And Prophetic Ministry (eBook Download)

Destroying the Jezebel Spirit : How to Overcome the Spirit Before It Destroys You!

Zničenie ducha Jezabel : Ako nad ním zvíťaziť skôr, ako zničí on vás!

Počas viac ako 20 rokov služby Billa Vincenta sa v životoch mnohých ľudí objavilo nespočetné množstvo duchov a démonov, nad ktorými mu osobne umožnila zvíťaziť Božia milosť. Boli to rôzne druhy, ale žiadny z nich nebol taký nebezpečný ako duch Jezabel. Táto kniha je taká, ako žiadna iná, ktorú Bill napísal, pretože v priebehu rokov sa s týmto duchom toľkokrát stretol. Cirkev to nesmie brať na ľahkú váhu. Bill prináša toto aktuálne posolstvo niekoľkými spôsobmi, aby vniesol jasnosť. Táto kniha nie je len na ľahké čítanie, neplytvajte len povrchom, pretože je v nej veľa toho, čo Duch Svätý uvoľňuje prostredníctvom tejto knihy. Za tie roky sa Bill dozvedel oveľa viac o tomto kniežatstve, o tomto silákovi a o tom, ako funguje. Po napísaní knihy Poraziť démonickú ríšu si Bill nikdy nemyslel, že opäť vydá takú silnú knihu týkajúcu sa duchovného boja. Musíme pochopiť, že zlyhanie pri riešení slabostí a hriešnych reakcií spôsobilo spúšť v životoch mužov a žien na celom svete. Ducha Jezabel treba premôcť skôr, než vás zničí!

Format Paperback | 228 pages
Dimensions 152.4 x 228.6 x 13.21mm | 403.7g
Publication date16 Jun 2014
Publisher
Revival Waves of Glory Ministries
Publication City/Country United States

In Bill Vincent’s more than 20 years of ministry, there has been countless spirits and demons that he has personally been allowed by God’s grace to overcome in many people’s lives. There have been various kinds but none as dangerous as the spirit of Jezebel. This book is as no other Bill has written because of the history of dealing with this spirit so many times over the years. The Church doesn’t need to take this lightly. Bill brings this timely message several ways to bring clarity. This book isn’t just for light reading, don’t just skim the surface because there is much that the Holy Spirit is releasing through this book. In the years, Bill has learned a great deal more about this principality, this strongman, and how it operates. After writing „Defeating the Demonic Realm“ Bill never thought he would be releasing a book this powerful again concerning spiritual warfare. We need to understand failure to address the weaknesses and sinful responses have wreaked havoc in the lives of men and women everywhere. The Jezebel Spirit must be overcome before it destroys you!

Breaking the Threefold Demonic Cord : How to Discern and Defeat the Lies of Jezebel, Athaliah and Delilah

Obálka knihy

Prelomenie trojitej démonickej šnúry : ako rozoznať a poraziť lži Jezabel, Atálie a Dalily

Format Paperback | 176 pages
Dimensions 138 x 212 x 16mm | 222.26g
Publication date01 Jan 2008
Publisher
Baker Publishing Group
ImprintChosen Books, a division of Baker Publishing Group
Publication City/Country Ada, MI, United States
Language English
 

Boh má božský plán, ako oslobodiť svoj ľud od kliatby opustenosti a neplodnosti. Satan má však aj stratégiu, ktorou je pripútať nás k našej minulosti. Používa trojitú šnúru démonických duchov Jezabel, Atálie a Dalily – pevnosti, ktoré sa snažia zničiť nielen nás, ale aj nasledujúce generácie -, aby nám zabránil vo víťaznom kresťanskom živote. Odhalením plánov nepriateľa však môže byť Boží ľud oslobodený od neplodnosti a spustený do expanzie, rastu a množenia. Sandie Freedová vedie čitateľov k podrobnému štúdiu každej z týchto démonických síl, aby ich pripravila na pretrhnutie trojitej démonickej šnúry. Freedová vedie biblický prieskum každodenných taktík každého ducha, obnažuje ich stratégie a pomáha čitateľom poraziť ich prostredníctvom modlitby.

Breaking the Threefold Demonic Cord

Discerning and Defeating the Ahab Spirit : The Key to Breaking Free from Jezebel

Rozpoznanie a porazenie Achabovho ducha : kľúč k oslobodeniu sa od Jezabel

V Starom zákone bola Jezabel manželkou izraelského kráľa Achaba.

Rozpoznanie a porazenie Achabovho ducha

Achab odovzdal svoju moc manželke, podvolil sa jej kontrole a stal sa pasívnym. Rovnako aj dnes ľudia prejavujúci kontrolu a nadvládu ducha Jezabel nútia ľudí k pasivite ducha Achaba, či už v manželskej situácii, v cirkvi alebo v akomkoľvek inom vzťahu. Nemusí to tak byť. Pomocou zdravého biblického učenia a reálnych ilustrácií – niektoré z vlastného života – autor bestsellerov Steve Sampson ukazuje čitateľom, ako rozoznať a poraziť ducha Achaba, prastarého spojenca Jezabel. Je možné byť asertívny zbožným spôsobom a Sampsonovo učenie bude motivovať veriacich, ktorí uviazli v pasivite, aby si nárokovali slobodu a stali sa pozitívnou silou zmeny.

Jezebel – defeating your spiritual enemy

Jezabel – porazenie duchovného nepriateľa

Jezabel – porazenie duchovného nepriateľa

Format Paperback | 224 pages
Dimensions 150 x 226 x 10mm | 227g
Publication date21 Apr 2015
Publisher
Destiny Image
Publication City/Country Shippensburg, United States
 

„Zažite víťazstvo, pokoj a slobodu, ktoré ste hľadali!“ Jezabel sa v Biblii spomína 22-krát. Viac ako zlovestná kráľovná v Starom zákone je Jezabel manipulatívny, ovládajúci a zlý duch, ktorý má za úlohu útočiť a ničiť každého kresťana. Bobovi Larsonovi nie je tento duchovný svet cudzí. Ako medzinárodne uznávaný exorcista sa Larson postavil Jezabel viac než „akémukoľvek inému „zlému duchu v exorcizme. Jezabel má na svedomí všetko od pýchy, manipulácie a žiadostivosti až po sexuálnu závislosť, pornografiu a ničenie rodín. Pripravte sa na boj a…

Rozpoznajte, kedy pôsobí duch Jezabel, aby ste sa s ním mohli vysporiadať správnym spôsobom Vyhnite sa pascám, ktoré Jezabel nastražuje, aby zničila vaše vzťahy, rodinu a manželstvo Objavte desať spôsobov, ako zvíťaziť nad duchom Jezabel a zlomiť ho vo svojom živote Získajte plán, stratégie a zbrane na prekonanie všetkých útokov Jezabel a zapojte sa do víťazného duchovného boja proti svojmu nepriateľovi!

Jezebel’s Puppets : Exposing the Agenda of False Prophets

Jezabel deti

Jezebeline bábky : odhaľovanie agendy falošných prorokov

By (author)  Jennifer LeClaire
Format Paperback | 256 pages
Dimensions 140 x 208 x 18mm | 227g
Publication date05 Jan 2016
Publisher
CREATION HOUSE
Publication City/Country Lake Mary, United States
 

Mnohí charizmatickí kresťania poznajú biblickú postavu Jezabel, ale nepoznajú démonického ducha s týmto menom, ktorý aj dnes spôsobuje spúšť. Duch Jezabel charakterizuje každého, kto sa správa rovnako ako Jezabel, teda pácha nemravnosti, modlárstvo, falošné učenie a nerobí pokánie. Jeho prejavy sú zákerné a deštruktívne, prebývajú v tej, ktorá túži dosiahnuť svoje bez ohľadu na to, koho pri tom zničí. Nemôžete poraziť to, čo nevidíte. Zatiaľ čo väčšina ľudí je hyperzameraná na Jezabel a svoj boj zakladá na nepochopení toho, čo Jezabel v skutočnosti je, menej ľudí chápe pôsobenie démonických partnerov Jezabel v zločine. Duch Jezabel by nemohol uskutočniť všetky svoje nekalé úklady bez duchov Achaba, falošných prorokov a eunuchov. Táto kniha úplne odhalí plán tohto deštruktívneho tímu a naučí čitateľov, ako rozoznať jednotlivých duchov a poraziť ich! „