Bankovanie

Chcem sa opýtať či je bankovanie pre kresťana nebezpečné. Masérka mi vysvetlila podrobne čo sa deje zo spazmou vo svale na ramene s účinkom bankovania. Je to zdravotnička vyštudovaná na zdravotnej škole ako masérka. Je veriaca. Počas masáže som nezaznamenala žiadne podozrivé zvuky ani odriekania nejakých formuliek. Viedli sme normálny rozhovor o bežných veciach nakoľko sme obe ženy žijúce v usporiadaných rodinách.
Nechcela by som však robiť niečo zlé čo sa protiví Bohu a viem, že nepriateľ je prefíkaný a vie sa votrieť pod rúškom dobra do srdca a do duše človeka.
Pán Boh zaplať za Vašu odpoveď.


Odpoveď:

Vážená Anna, prv než odpoviem na Vašu otázku, chcel by som reagovať na niektoré jednotlivosti z Vášho textu. Ak je niečo v alternatívnej medicíne a liečiteľstve nebezpečné, tak je to nebezpečné pre všetkých, ako pre kresťanov, tak pre židov, moslimov alebo ktorékoľvek iné náboženstvá, a tiež aj pre ateistov. Nepoznám praktiky, ktoré by boli škodlivé pre kresťanov a pre židov už nie.
            Pri rozlišovaní toho, či je niečo škodlivé, je jedno, či to robí osoba veriaca (predpokladám, že kresťanka), židovka, moslimka alebo iná. Niekedy je možno lepšie, ak je to neveriaca osoba ako veriaca. Lebo  niektorí veriaci majú sklon uveriť rôznym pseudomystickým záležitostiam a menej sa spoliehať na skutočnú vedu a zdravý rozum. Ale ani to nemusí byť zárukou bezpečnosti.
            Myslieť si, že okultná škodlivá praktika je tá, pri ktorej počuť podozrivé zvuky a odriekanie formuliek, je neznalosť a naivita najhrubšieho zrna.

Moderné liečebné metódy New Age spojené s okultizmom

Už z podnadpisu a filozofie web stránky a ňou uvádzaných niektorých liečebných metód, ktoré ponúkajú svojim zákazníkom, je zrejmé, že sa jedná o alternatívne liečebné metódy používané v New Age:
“ Liečenie mysle, tela a ducha prostredníctvom rôznych metód a techník.“
“ FILOZOFIA
„Byť pozitívnou komunitnou silou pri transformácii a prispievaní k životu ľudí prostredníctvom celkového zdravia mysle, tela a ducha.“
Sme doplnkom ku konvenčnej medicíne tým, že integrujeme doplnkové liečebné prístupy a techniky, čím umožňujeme prirodzenej schopnosti tela liečiť sa v prípade potreby v súčinnosti s konvenčnou liečbou. Integrative Healing and Wellness, ktorého prioritou je šťastie a zdravie, sa zameriava na dosiahnutie a prežitie života, aký si želáte a zaslúžite. „

Už samotná ponuka jednotlivých služieb poukazuje na to, že sa nejedná o vedecké metódy, ale o alternatívne metódy s duchovným pozadím (okultizmom):
Akupunktúra
Bankovanie
Gau sha
Terapia ďalekým infračerveným žiarením
Detoxikácia
Naturopatické služby
Liečenie kryštálmi
Masáž
Kurzy jogy v objatí Reiki
Liečenie kryštálmi
Meditácia
Duchovné koučovanie
Naturopatické zdravotné poradenstvo
Liečenie energiou Reiki
Projekt Myseľ, telo, duch
Intuitívne čítanie médií
Koučovanie
Ústup
Kyslíkové zenové sedenia
Reiki úroveň I
Reiki úroveň II
Reiky služby
Kurz vnútornej energie
Čítanie akášických záznamov
a iné.

Terapia farbami ako liečenie: ďalšia vibračná/ frekvenčná pseudovedecká lož New Age

Vlny okultných a na New Age založených liečebných metód sa šíria do kultúry v takej miere, že miera objektívneho myslenia a faktických údajov sa každým dňom znižuje. Tu je dobrý príklad:
„Predpokladá sa, že farba, ktorá vstupuje do očí, smeruje do podmozgovej žlazy, následne do epifýzy a potom do hypofýzy, ktorá reguluje produkciu hormónov. Pri spracovaní týchto informácií mozgom by tak mohlo dôjsť k bunkovým a hormonálnym zmenám.“ (Zdroj https://tinyurl.com/y99454r6 )

New Age color theraphy

CANA: „Mohlo by dôjsť k bunkovým a hormonálnym zmenám?“ „Mohlo?“ Takto postavená formulácia nie je veľmi vedecká ani vecná.

Farba nás určite určitým spôsobom ovplyvňuje. Červená často zvyšuje chuť do jedla (preto sa často používa v reštauráciách), niektoré odtiene modrej a zelenej upokojujú, žltá povzbudzuje atď. Všimnite si však slovo „terapia“. Terapia znamená určitý druh liečby. Možno v psychologickom zmysle by niektoré farby mohli dočasne upokojiť, ale na tvrdenia uvedené vo vyššie uvedenom výroku sa zachádza dosť ďaleko.
A tento citát je z knihy s názvom „Požičala som si Dávidovu harfu“ od Rebeccy Lamarcheovej. Nemá to nič spoločné s Dávidom, jeho harfou ani s Bibliou.

Farebná terapia sa najčastejšie viaže na dva zdroje:
1) Viera v čakry
2) Viera vo vibračnú medicínu