Liečiteľstvo New Age zakorenené v okultizme

Medicína a spôsob, akým ľudia liečia choroby a ochorenia, sa menia. Alternatívna medicína získava na popularite a v niektorých prípadoch sa veda a mystická spiritualita spájajú, aby vytvorili novú hranicu pre rozvoj zdravotníctva. „New Age medicína“ zahŕňa uplatňovanie všeobecne východných/okultných liečebných metód, pričom sa zdôrazňuje liečba celého človeka – tela, mysle a ducha. Tento pojem sa často používa zameniteľne s pojmami „celostná medicína“ a „alternatívna medicína“. Okultná a metafyzická terminológia je z medicíny a liečebných techník New Age odstránená, aby boli prijateľnejšie pre širšiu verejnosť. Výsledkom je, že mnoho ľudí používa tieto praktiky a prostriedky bez toho, aby vedeli, na čom sa podieľajú.

Alternatívne terapie sa ľuďom ponúkajú ako náhrada za lieky a odstránenie ich mnohých vedľajších účinkov. Namiesto užívania liekov proti bolesti sa pacientom odporúča absolvovať akupunktúru, zatiaľ čo potreba vyrovnávania energií sa presadzuje ako alternatíva k operáciám a užívaniu konvenčnej biomedicíny.

Koncepcia liečiteľstva New Age spočíva v tom, že existuje inteligencia, kozmická sila alebo vitálna sila, ktorá preniká vesmírom, a že ľudia ochorejú, keď nie sú s touto silou správne zosúladení alebo naladení. Zdravie sa prezentuje ako holistický koncept, ktorý zahŕňa emocionálne, duchovné a fyzické aspekty človeka. Techniky, ktoré zabezpečujú pohodu človeka vo všetkých týchto oblastiach, nie sú všeobecným lekárom známe, pretože sa zameriavajú len na biologickú povahu zdravotných porúch. Na druhej strane, lekári New Age sa zameriavajú na uzdravenie celého človeka prostredníctvom pôsobenia životnej sily a obnovy kozmického toku energie u pacientov.
Je to bežné okultné učenie, podľa ktorého všetko vo vesmíre vibruje, má zvuk, farbu, číslo a formu, ktoré sú s ním spojené. Tieto vlastnosti sa dajú využiť na vyvolanie zmien v organizme prostredníctvom správneho toku energie a na podporu uzdravenia v zle fungujúcich organizmoch. Ruky sú mocným nástrojom používaným pri okultnom liečení. Známa autorka New Age Alice Baileyová povedala: „Je okultnou skutočnosťou, že ruky žiaka… sa stávajú vysielačmi duchovnej energie.“ Masáž, akupresúra a vkladanie rúk takýmito ľuďmi môžu pacienta vystaviť nebezpečným okultným vplyvom.