Duchovný boj (veštenie, špiritizmus, mágia, jóga, okultizmus)

V prednáške hosť vysvetľuje problematiku duchovného boja, veštenia, špiritizmu, channelingu, bielej, červenej a čiernej mágie, alternatívnej medicíny, otroctva fajčenia a alkoholu, cvičenia jógy, falošnej duchovnosti, okultnej literatúry, filmov a hudby a bojových umení.

o. Jozef Maretta, gréckokatolícky kňaz. Vykonával službu exorcistu v Prešovskej archieparchii 13 rokov, pracuje aj na cirkevnom súde. Je otcom štyroch detí.

Videozáznam z otvoreného stretnutia Spoločenstva Pavol dňa 12.1.2024.

Prevzaté z : https://www.youtube.com/@SpolocenstvoPavolLevoca

Vztah a pasivní agrese

Má váš partner občas tendenci ignorovat, co říkáte anebo reagovat tak, že s vámi nemluví?

Nebo sami na sobě pozorujete, že velice často trousíte směrem k partnerovi sarkastické poznámky, o kterých víte, že ho jistě naštvou? Pravděpodobně pak máte co dělat s pasivně agresivním chováním.

Co je pasívní agrese
Pasivně agresivní chování na první pohled nevypadá jako agrese. Je to obranný mechanismus, kterého si dotyčný nemusí být vědom. Takový obranný mechanismus vzniká již v dětství. Partner se může tímto způsobem chránit před odmítnutím, nejistotou, nízkým sebevědomím či strachem. Snaží se vyhnout problémům a mnohdy tedy místo toho, aby otevřeně přiznal, že je rozzlobený, něco mu vadí nebo se cítí zklamaně, se začne chovat pasivně agresivně.

Pasívní agrese je častá ve vztahu blízkých lidí tedy i manželů a partnerů. Ten, který je pasívně agresívní se často cítí z nějakého důvodu frustrován, protože není schopen dostatečně vyjadřovat své potřeby směrem ke svému protějšku. Tím pádem nastává velký problém v komunikaci. Není pak mnohdy nic výjimečného, že se pasívně agresívní partner snaží vyhnout komunikaci vůbec. Jde o tzv. vyhýbavé chování. Pro jeho protějšek, je takové chování velmi matoucí, jelikož neví, co se děje a co vlastně partnerovi opravdu vadí. Mnohdy se ani nedozví, že mu něco vadí.

To pak samozřejmě způsobuje ve vztahu nemalé problémy. Partner používající pasívní agresi se vyhýbá přímé konfrontaci s partnerem. Nechce se mnohdy přímo vyjádřit s čím není spokojen nebo co mu vadí právě proto, aby se vyhnul konfrontaci. Avšak takovéto vyhýbání se jakékoliv konfrontaci, může mít z dlouhodobého hlediska velmi negativní vliv na vztah.
Člověk používající pasívní agresi tedy nevyjadřuje na rovinu co mu vadí nebo že ho vůbec něco naštvalo. Taková pasívní agrese pak neumožňuje otevřenou komunikaci se svým partnerem a pro něj je pak situace nesrozumitelná. Pasivní agrese je zastírání a vyhýbání se řešení skutečných problémů. Mnohdy pak vytváří dlouhodobě nepříjemnou atmosféru v páru.
 

Odhalená Jezabel I.

Boží poriadok a dôsledky jeho narušenia – feminizmus

„Toto je tvoj údel, časť, čo som ti nameral, hovorí Pán, lebo si na mňa zabudol a na klam si sa spoliehal. Nuž aj ja ti prehodím cez tvár vlečky, nech sa zjaví tvoja hanba. Tvoje cudzoložstvá, tvoje erdžanie, tvoje smilstvá hanebné. Na kopcoch, na poli som videl tvoje ohavnosti. Beda, Jeruzalem, neočistíš sa; ako dlho ešte?“(Jer 13:25-27).

Existuje málo manželstiev, rodín a cirkví bez konfliktov, zapríčinených primárne nečistými duchmi, popísanými v tomto článku. Prečo je toľko manželských problémov a rozvodov? Prečo počúvame tak veľa o mužskej impotencií? Prečo existuje toľko „ženských problémov“ prevládajúcich v nemocničných oddeleniach, určených pre liečenie ženských zdravotných problémov?  Prečo je taký nárast homosexuality? Prečo je stále viac a viac párov žijúcich mimo manželstva a odmietajúci sa vzájomne spojiť manželstvom? Na príčine sú duchovné subjekty sa skrývajúce sa za generačnými vzorcami správania, tradície, rodiny, náboženstva, obchodu a ich skutkov. Bez duchovných očí nie je možné vidieť hĺbku a šírku ich aktivít v jednotlivcoch, organizáciách, cirkvách a vládach. Vzhľadom k ich skrytosti, alebo tajomstvu tejto oblasti démonickej aktivity, je naším cieľom popísať prejavy týchto duchov a vysvetliť ich skutočnú motiváciu z tohto vyplývajúceho správania. Cieľom je otvoriť dvere väzenia a uvoľniť zajatcom jarmo z týchto diabolských vecí, tak ako Ježiš prišiel zničiť diablove skutky. Prikázal všetkým svojim učeníkom, aby robili to isté. Prikázal to srdcom súcitu za každú dušu, ovplyvnenú, týranú, kontrolovanú a zviazanú týmito duchovnými subjektami, či už vnútorne alebo zvonka. Cieľom je, aby tento človek prebudil v sebe túžbu vymaniť sa z tohto démonického vplyvu a stal sa Rhema Slovom,  prinášajúce  vyslobodenie a uzdravenie čitateľa.

 Definícia
„a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, (Ef 5:11)

Démonické dni

        Posledný verš v Starom zákone nás varuje pred kľúčovým problémom  posledných dní.
„Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde veľký a hrozný deň Pána: Aby obrátil srdce otcov na deti a srdce synov k otcom, aby som neprišiel biť krajinu prekliatím. „
        Izaiáš hovorí o Božom súde zoslaného na ľudí, ak odmietajú sa ho pridŕžať: „Dozorcami môjho ľudu sú deti a ženy nad ním panujú. Ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcovia a cestu, ktorou kráčaš, ničia!“(Iz 3:12).
         Božie slovo nám ukazuje, že súčasný poriadok akceptovaný väčšinou našich rodín, organizácií a zborov je v skutočnosti rozsudok, nie oslobodenie. Chronická neposlušnosť je založená na zvrátenom chápaní, že zlo je dobro a dobro je zlo.
Iz 5:20: Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým!“.

Ste pod vplyvom ducha Achaba?

Achab je tolerantný duch, ktorý umožňuje duchu Jezabel jednať divoko a mimo kontroly. Je to postava  s autoritou, ktorá  dala svoju prvotnú autoritu  nositeľovi ducha Jezabel. Môže sa zdať mužský, pevný v niektorých spôsoboch správania, avšak je pasívny smerom k nositeľovi ducha Jezabel.

V podstate, Achab je človek, ktorý nemá v skutočnosti žiadne mužské  hormóny alebo sa odmietne správať ako muž a prevziať zodpovednosť za svoje konanie. Vypadá to skoro ako keby sa narodil bez niektorých častí tela. Nasmeruje hlavu k tomu, čo robí Jezabel, a ťaží z jej drancovania obetí.
Je sebecký, slabošský a bezcitný a ignoruje ničenie. Obracia sa na svoju Jezabel, ako jeho pevnosť a obdivuje ju. Môže si  dokonca myslieť, že je sexy a obetuje duše iných, aby zostal v jej blízkosti. Môže to byť jeho manželka, alebo „krásna“ kolegyňa v práci. Táto kombinácia je pre iných bolestivá. Je  klamár a ohovárač a nestará sa o nič, čo ona  zničí.

Confronting Jezebel : Discerning and Defeating the Spirit of Control

Konfrontácia s Jezabel : Rozpoznanie a porazenie ducha kontroly

Posadnutosť niektorých ľudí ovládať všetko a všetkých vo svojom živote je stará ako biblický príbeh kráľovnej Jezabel. V tejto novo prepracovanej a aktualizovanej klasike Steve Sampson ponúka biblický, vyvážený a oči otvárajúci prístup k tomu, ako dostať ducha Jezabel – démonického ducha kontroly – pod moc Ducha Svätého.
Ukazujúc, ako duch Jezabel zasieva nezhody, zmätok, vzburu a dokonca pasivitu, Sampson odhaľuje znaky prítomnosti ducha Jezabel, ako aj jeho stratégie ničenia. Sampson tiež posilňuje kresťanov, aby sa vymanili z cyklov kontroly a manipulácie tým, že ponúka jasný a účinný bojový plán pre tých, ktorí čelia tomuto zákernému a démonickému vplyvu, či už v ich životoch alebo v ich vnútri.

Format Paperback | 192 pages
Dimensions 139.7 x 213.36 x 12.7mm | 204.12g
Publication date22 Jun 2012
Publisher
Baker Publishing Group
ImprintRevell, a division of Baker Publishing Group
Publication City/Country Ada, MI, United States


 

Recognizing the Spirit’s of Jezebel and It’s Attributes

Rozpoznanie ducha Jezabel a jeho čŕt

Rozpoznanie ducha Jezabel a jeho atribútov

Duch Jezabel . Rozpoznávanie ducha Jezabel a jeho atribútov podrobne opisuje, ako môže duch Jezabel, jeden z najzákernejších zlých duchov v dnešnej cirkvi, spočinúť na človeku bez jeho vedomia a použiť ho na rozdeľovanie cirkví, rozdeľovanie manželstiev a ničenie vzťahov v rodinách.

Boh však dal svojim deťom všetku moc a autoritu prostredníctvom svojho syna Ježiša Krista, aby zvíťazili nad týmto ovládajúcim duchom a oslobodili zajatcov. V tejto knihe sa dozviete o rôznych vlastnostiach ducha Jezabel a predovšetkým o tom, ako slúžiť vyslobodeniu tým, ktorí sa ocitli v jeho zajatí.
Každý cirkevný pastor a správca zboru by si mal prečítať túto veľmi dôležitú knihu, ktorá prináša inšpiratívne poznatky o duchu Jezabel.

Toto čítanie by mohlo byť knihou, ktorá prinesie poznanie Cirkvi, ktorá sa naďalej rozdeľuje a oddeľuje. ….v „Rozpoznávanie ducha Jezabel a jeho atribútov..“. Autorka Vicky Bensonová čerpá z „Ducha Svätého“ a „Svätého písma“, prináša biblické poznatky spojené s osobnými príkladmi, aby čitateľom poskytla múdrosť a jasnosť o démonických duchoch spojených s duchom Jezabel. Duch Pána povolal Vicky Bensonovú do služby v roku 1979, v jednom duchu s jej manželom, apoštolom a prorokom Rogerom E. Bensonom. Ich služba „The Last Days Ministries International“ je založená na Lukášovi 4,18-19. Počas päťročného obdobia zúrilo v ich životoch veľa bojov a mnoho duchovných bitiek. Práve 28 rokov skúseností umožnilo Vicky Bensonovej v Pánovi napísať túto knihu, v ktorej učí o vlastnostiach Jezabel. Za túto knihu vzdáva Bohu všetku česť a slávu a vzdáva Bohu všetku chválu za jej vydanie.