Okultyzm a Harry Potter

Dlaczego papież Benedykt XVI uznał Harrego Pottera za lekturę szczególnie niebezpieczną? Odpowiedzi udziela ks. dr hab. Aleksander Posacki- filozof, teolog, wybitny znawca historii mistyki i demonologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Rejestracja: ks. Sławomir Kostrzewa

Harry Potter Review: The Philosophers Stone

By Marcia Montenegro| Harry Potter is a character in a series of books written by J. K. Rowling about a young boy who discovers he is really a wizard, in other words, a sorcerer. Four books have come out in the Harry Potter series, with 3.8 million copies of the fourth book being released in the U.S. on July 8, 2000. Worldwide, 35 million copies of the first three books are in print, with about half of total sales in the U.S. (“USA Today,” 6-22-00, p. D-1).
The first book, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, was released in England as Harry Potter and the Philosopher’s Stone. The “Philosopher’s Stone” is part of the lore of alchemy and medieval sorcery, and was supposedly a stone which could be used to turn base metal to gold, and was the Holy Grail of sorcery (Bill Whitcomb, The Magician’s Companion, St. Paul: Llewellyn, 1994, pp. 351, 485, 527).
Rowling has been hailed as a clever, imaginative writer whose books have enticed children into reading again. This is no doubt true. However clever or imaginative the stories are, they do center on a character who is learning the arts of sorcery and witchcraft. One defense, or minimization of the sorcery in the Harry Potter books, is that the stories are just a normal part of a child’s fantasy world. Tolkien and C. S. Lewis are often brought up as examples.
But are Tolkien and Lewis the standard for discernment? Even so, Lewis did not endorse the occult. And if Tolkien did, does that make it okay? (When I was an astrologer, my witch clients and friends loved Tolkien, by the way). Yes, Lewis and Tolkien wrote fantasy novels that included magical elements, but the question for Christians should be, is the fantasy (in any story) centered on the occult, and what does God say about the occult?

Astral Projection Exposed: Sleep Paralysis & The Demonic Realm (Odhalenie astrálnej projekcie: Paralýza v spánku & démonická ríša)

By Steven Bancarz| Astral projection is the practice of willfully disconnecting your mind or soul from your body and travelling around in a parallel spiritual realm called “the astral realm”.  This is the name given to a dimension right above us on a higher plane, thought it looks the exact same as our natural world because it’s the same universe just on a higher level.
The metaphysical component of you that animates your physical body is believed to be an energetic imprint of your physical body almost like a phantom, or a ghost, and when this part of you leaves your physical body while your body is still alive, this is called “astral projection”.  When outside of one’s body, a person exists, theoretically, as a disembodied soul.

Nebezpečí okultismu a magie

Pozvání pastorační asistentky Mgr. hany Reichsfeld přijal Václav Čáp – misionář a teolog. Pro všechny přítomné měl připravenou přednášku o nebezpečí okultismu a magie. Uvedl nás do této problematiky. Zároveň poukázal jak je lze rozpoznat a jaká je obrana proti jejich vlivům.
Mnozí z nás si pod těmito pojmy představují temné duchy, postavy oděné v černých hábitech vzývající kouzelné formule či jiné mnohdy i trochu úsměvné představy.
Na okultismu a magii však není veselého zhola nic.
 Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“ – tajný, skrytý, utajený. 
Okultismus představuje duchovní nauku („vědu“) spojenou se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají buď poznání nebo moc z jiného zdroje než z Boha, a to tam, kde takové poznání nebo moc může pocházet pouze z Boha. Jde o tajnou nebo skrytou nauku, která se zabývá nadsmyslovými jevy, jež nelze vědecky vysvětlit. Každá okultistická nauka vychází z přesvědčení, že ve světě kromě racionálně poznaných sil existují ještě jiné neznámé síly, se kterými může člověk nějakým způsobem zacházet a je ovládat pomocí magie nebo tajné praktiky, a tak dosáhnout nadvlády nad lidmi nebo věcmi. Takovými praktikami za účelem tajného poznání nebo moci se lidé otevírají působení zlých duchů, i když si to neuvědomují a často mají pocit, že nedělají nic špatného. Všechny křesťanské církve považují jakékoli formy okultismu za hříšné a škodící člověku na jeho životní cestě. Písmo sv. Starého i Nového zákona v tomto mluví zcela jasně.
 

Pôsobenie ducha Jezabel v kresťanských spoločenstvách, zboroch a cirkvách

Ak  dovolíme duchu Jezabel kázať spoza kazateľne, modliť za iných, alebo pôsobiť v modlitbovej skupine, spoločenstve, zbore, cirkvi,  vchádzame s ním do súhlasu a prijímame  potravu, ktorú ponúka, pričom odmenou za to je smrť (Zjv  2:20-23). Tí, čo nie sú schopní rozlíšiť  tohto ducha, sú zlákaní do spoločenstva s niekým, kto pôsobí pod vplyvom tohto ducha. Tento človek môže postupne získať autoritu nad veriacimi, skupinami, spoločenstvami, zbormi a cirkvami. Osoby  pôsobiace pod vplyvom  ducha Jezabel  vítajú zodpovednosť (autoritu), nie však už vyúčtovanie.
Duch Jezabel je démonická sila s vplyvom na národy. Nie je to iba démon, čo individuálne ovláda človeka. Je to démonická sila nachádzajúca sa v nebeských sférach, cestujúca v hemisférach pričom nemá hranice. Každý región má svoje hlavné kniežatstvo „tyrana“ (strong man). Čokoľvek, čo je pre tyrana charakteristické, vidíte v utláčaní a v silnej činnosti  pôsobenia v danom kraji alebo  regióne. Príkladom charakteristiky je napr. náboženský duch, nazývaný tiež „železný muž“, ďalej duch kontroly,  falošnej náuky, čarodejníctva, perverzie a incestu. Keď kniežatsvo Jezabel vstupuje do teritória, vstupuje do dohody s vládnucim kniežatstvom daného teritória. Jezabel za účelom zakorenenia sa v živote človeka spolupracuje s kniežatstvami teritória a stavia si pevnosť v ľudskej mysli (myšlienky).

Okultismus, satanismus, magie – co nabízí a co berou

Žijeme v době, kdy se spousta lidí nad věcmi v životě až tak nezamýšlí. Život běží rychle a my chceme rychlá řešení, rychlé informace, rychlé změny, snadnou možnost mít moc nad událostmi, věcmi, lidmi, moc k prosazení sebe. Mladá generace navíc touží po silných zážitcích nejrůznějšího druhu. Ne každá zkušenost je ale taková, že naše „zkusím a uvidím“ zůstane bez následků. Jsou zkušenosti, které nejdou vzít zpátky a ovlivňují lidský život natrvalo.
Právě zkušenost s temnými silami, které se skrývají za celou oblastí okultních praktik, magie a satanismu, je tou, která poznamenává člověka trvale. Účel nesvětí prostředky a pomocí temných sil nemohu dosáhnout dobra.  Takové „dobro“ mi v něčem pomůže – a v něčem podstatnějším uškodí. Okultismus a magie totiž skutečně „funguje a pomáhá“ v mnoha věcech, které si člověk sám nedovede vyřešit. Ale za strašně krutou cenu – zničí život jemu samotnému. Jaké symptomy můžeme vidět v životě člověka, který se temným věcem nějakým způsobem otevřel? A co s tím můžeme dělat, když už se něco zlého stalo? 
S Bohem má vždycky a všechno v tomto světě nějaké řešení. Ten, který nás povolal do života v tomto světě, nás nenechal samotné. Je důležité, abychom měli ochotu si přiznat, že některá naše životní rozhodnutí nebyla správná, a prosit Boha, aby nám pomohl.

Přednáška, která zazněla v Ostravě v březnu 2017, je ke stažení zde.
http://karmel.d1net.cz/data/prednasky/okultismus_Ostrava_brezen_2017_.mp3

Jezabel – koreň horkosti, prejavy v človeku a jeho zodpovednosť

Koreň horkosti je postoj, ktorý narúša všetko v okolí tých osôb, ktoré pôsobia v tomto duchu a ktoré sú ľahko ovplyvniteľné. Jedná sa o mentálnu pevnosť, spojenú so sebectvom, pýchou a seba-ľútosťou. Osoba majúca v sebe koreň horkosti má pocit, že si ju okolie nevšíma, nechápe a nedostáva sa je patričného uznania. To v nej vytvára vznik žiarlivosti, zlosti, hnevu, nemorálnosti a dáva podnet k zlomeniu vzťahov.

Korene horkosti rastú ako rakovina a prejavujú sa vo všetkých druhoch fyzických chorôb. Jezabel často používa choroby a slabé zdravie jej nositeľa. Je to typické najmä u „uzatvorenej osobnosti“, pričom choroby a slabé zdravie  zneužíva ako nástroj pre získanie pozornosti, sympatií a iných foriem manipulácie. Najmä však pre zmanipulovanie iných osôb, aby ich získala do svojej služby. Taktiež často používa choroby, slabé zdravie, aby sa vyhla  niečomu, čo nechce robiť, napr. chvály, modlitba príhovoru prorockých ľudí a všetkému, čo súvisí s pravým uctievaním Boha.

Ak okolie začne mať pochybnosť, prípadne odhalí jej skrývanie sa za chorobu, na ktorú sa sťažuje, nájde si iný neduh, inú chorobu (môže byť i vymyslená), ktoré sa ťažko diagnostikujú, liečia a to len preto, aby si udržala kontrolu a pozornosť. Nositelia tohto ducha nevedia zareagovať na nepodmienečnú Božiu lásku. Voči okoliu sa stávajú bezcitnými, na seba  sú však mimoriadne vnímaví a citliví. Radi sa stávajú stredobodom pozornosti a nechávajú sa obdivovať (uctievanie Jezabel). Deti pod kontrolou Jezabel nemajú rešpekt voči rodičovskej  alebo duchovnej autorite. 
 

Nebezpečenstvo mágie

Kňaz, exorcista Francesco Bamonte v knihe Nebezpečenstvo mágie ponúka návod na pastorálnu pomoc tým ľuďom, ktorí sa zaplietli do vábivých osídel novodobých mágov.
Prečo sa ľudia, dokonca aj praktizujúci katolíci, uchyľujú k mágii? Čo ich núti vynaložiť velké sumy peňazí na rady veštcov alebo pomoc ľudových liečiteľov? Kniha Nebezpečenstvo mágie prostredníctvom svedectiev osôb, ktoré sa chytili do pasce týchto podvodníkov, dáva poučenie, ako sa oslobodiť od povier a účinne sa pred nimi chrániť.
Žiť pravdivý život viery je neustály boj, na ktorý sa treba dobre pripraviť. V tejto knihe zápasia medzi sebou Cirkev a mágia, viera a povera, sviatosti a magické rituály. Autor vovádza čitateľa do hlbšieho poznania modlárstva, alternatívnej medicíny, astrológie, kartárstva, talizmanov a okultných praktík. 

Podrobnosti:
Väzba: mäkká
Jazyk:slovenský
Rok vydania:2018
Počet strán:162
Formát:A5
Dostupné na:
https://www.kumran.sk/duchovny-boj-sekty/22000-nebezpecenstvo-magie.html

Stretla som diabla – svedectvo bývalej ľudovej liečiteľky

Bývalá ľudová liečiteľka, ktorá využívala nadprirodzené schopnosti k liečeniu ľudí.

Toto je najväčšia realita môjho života: existuje Boh a existuje diabol! Naozaj som stretla „ živého“ diabla a živého Boha. Ale až stretnutie živého Boha – 17.5.1998, zmenilo môj život natoľko, že od tohto stretnutia som si začala počítať vek. Takže 17.5.2011 som mala 13 rokov /mám 53/.

Môj príbeh sa začína odvíjať od mojich piatich rokov, keď si ma babka – ľudová liečiteľka, vybrala za budúcu nasledovníčku v jej liečiteľských schopnostiach. Táto „schopnosť liečiť“ sa u nás dedila z pokolenia na pokolenie asi 3OO rokov – je to dedičná biela mágia.

V tomto období sa okolo mňa začali diať „čudné veci“, nad postieľkou som mala zavesený drevený kríž, ktorý na mňa v noci padol. Zobudila som sa s veľkým strachom a vždy nado mnou stála babka. Vnímala som, ako sa so mnou pohybuje posteľ, mávala som nočné mory. Najsilnejšie bolo, keď som bola raz v noci „prenesená“ na nejaké stretnutie. Bolo tam veľa ľudí, každý niečo rozprával a ja som vedela, že sa ide prijímať nová členka /bosorka/ ich klubu a že som to práve ja.

Potom nasledovalo v mojom živote relatívne pokojné obdobie. Dospela som, vydala som sa, odsťahovala som sa z rodičovského domu, narodili sa mi dve dcéry.

Okultizmus a mágia

Mágia v modernej spoločnosti .
Rozprávky sú plné mágie a čarovania, tento fenomén sa však neobmedzuje iba na detský svet. Aj v modernom svete dospelých sa stretávame s ľuďmi, ktorí sa venujú tajomným okultným vedám. Mnohí z nich za úplatu ponúkajú svoje služby a nadprirodzené schopnosti. Dokonca ani v západnej materialistickej spoločnosti sa nejedná len o folklór, ale o svet, ktorý mnohí berú s obrovskou vážnosťou a za ezoterické služby sú ochotní platiť nemalé peniaze.
     Hovorí sa o černej a bielej mágii. Tá čierna je všeobecne vnímaná ako negatívna, ktorej cieľom je bojovať proti ľuďom a škodiť im. Na druhej strane bielu mágiu ľudia väčšinou akceptujú a považujú ju, ak nie za dobrú, tak minimálne za neškodnú. To preto, že si ju spájajú s liečením, blahodarným pôsobením a pomocou ľuďom. Z hľadiska kresťanského biblického svetonázoru je však mágia veľmi problematickým duchovným javom. V tomto článku sa pozrieme na mágiu v svetle Božieho slova a ukážeme si niektoré jej prejavy v našom modernom svete.

Čo je to mágia?
Podľa otvorenej internetovej encyklopédie Wikipedia je mágia abstraktným systémom, ktorého účelom je umožniť človeku ovládať svet prírody, vrátane predmetov, udalostí, ľudí a psychologických javov, pomocou paranormálnych, tajomných alebo nadprirodzených prostriedkov.
 V Biblii sú pre mágiu používané nasledujúce výrazy, ktoré sú veľmi pestré a majú množstvo významov. V Starej zmluve nachádzame v súvislosti s mágiou nasledujúce výrazy: Koreň k-š-f, ktorý znamená rezať, ktorý zrejme súvisí so sebazraňujúcimi magickými rituálmi, a taktiež so schopnosťou mágie „odrezať“ človeka od Boha. Ďalším hebrejským koreňom je ch-r-t-m, ktorý je odvodený z egyptského výrazu pre predáka kúzelníkov. Ďalej nachádzame tiež výraz ch-b-r, očarovanie, ktorý obsahuje myšlienku spútania, zrejme prostredníctvom amuletov a kúzel. Názov kasdím, Kaldejci, je názvom pre národ, ale tiež pre zvláštnu triedu mágov na dvore babylonského kráľa. Slovo q-s-m, veštba, sa týka špeciálne predpovedania budúcnosti, ale tiež falošných prorokov. Výraz l-t predstavuje tajné umenia, ktorými disponovali faraónovi kúzelníci. V Písme sa taktiež vyskytuje n-ch-š, očarovanie prostredníctvom zaklínania, a tiež l-ch-š, znalec kúzel, zaklínač hadov.
Nová zmluva nám túto plejádu výrazov ešte rozširuje. Nachádzame tu slovo magos, mág. Ide o technický termín, podobný starozmluvnému výrazu Kaldejec, člen etnickej skupiny a zároveň zasvätenec do tajných magických umení. Výraz farmakeia predstavuje čarovanie pomocou jedov a omamných látok, ktoré slúžili na ovplyvňovanie ľudí. S mágiou je spojený aj grécky výraz goés, podvodník, zvodca, kúzelník, zaklínač. Slovo perierga, predstavuje magické umenie, ktoré je spojené s nadmerným zaoberaním sa záležitosťami druhých ľudí a ovplyvňovaním týchto ľudí magickým umením. Stretávame sa aj so slovesom baskainein, ktoré reprezentuje ovplyvňovanie a spútavanie druhých prostredníctvom falošného učenia.
     Mágia a čarovanie sa teda nezaoberajú iba kontaktom s duchovným svetom. Ich cieľom často býva ovplyvňovanie druhých prostredníctvom rôznych techník. Okrem vyložene okultných praktík, ako sú rôzne rituály, hypnóza či sugescia, môžeme ako čarovanie označiť aj všetky také metódy ovplyvňovania druhých, ako sú manipulácia a zastrašovanie. Jednoducho všetky nelegálne snahy o vnútenie cudzej vôle slobodnej ľudskej bytosti. Za čarovanie môžeme bez nadsádzky označiť tiež snahu o manipuláciu verejnej mienky.
     V Biblii nenájdeme pozitívne hodnotenie mágie. Od prvých stránok po posledné nás Božie slovo vystríha pred čarovaním a magickými praktikami. Je to preto, lebo mágia predstavuje nelegálny kontakt s temným duchovným svetom. Tento kontakt bol na začiatku pádu človeka do hriechu. K tomuto pádu došlo na základe komunikácie ľudí s pokušiteľom, ktorá viedla k prestúpeniu Božieho prikázania, a v dôsledku toho k prerušeniu spoločenstva s Bohom, k vyhnaniu z raja, k prekliatiu zeme a ďalším temným následkom. Od čias pádu človeka existuje v ľuďoch nenaplnená túžba po nadprirodzenom duchovnom živote. Je to preto, lebo človek bol stvorený pre vzťah a spoločenstvo s Bohom, ktoré v jeho živote nedokáže nahradiť nič. Táto túžba vedie niektorých k hľadaniu Boha, keď ho však hľadajú nelegálnymi prostriedkami, v rozpore s Božím slovom, skončia v spoločenstve s temnými silami.
     K legálnym prostriedkom pre prístup k Bohu sa dostaneme na záver tohto článku, k tým nelegálnym patria všetky obrady, zaklínadlá a talizmany, ktorých cieľom je získanie priazne duchovných síl. Tento princíp vidíme na príklade dvoch bratov, synov Adama a Evy, ktorí patrili k druhej generácii ľudských bytostí.

Mágia, horoskopy, veštenie, povery… Čo na to Boh?

Chcete poznať svoju budúcnosť?
Hľadáte spoľahlivého liečiteľa?
Chcete vyložiť svoje sny?
Čítate horoskopy?
Užívate homeopatiká?
Mágia a alternatívna medicína intenzívne prenikajú do nášho života. Aký postoj k nim zachovať?
Počet strán: 40
Formát: 110 x 185 mm
Väzba: brožovaná
https://www.kumran.sk/duchovny-boj-sekty/16523-magia-horoskopy-vestenie-povery-co-na-to-boh.html

Odpoveď Cirkvi na fenomén zlého vo svete – Zlorečenie, veštenie, špiritizmus, mágia…, okultné praktiky na území Slovenska…

Určite skoro všetci ste sa v živote stretli s tým, že vám pri rozprávaní o svojom živote váš priateľ z ničoho nič trikrát zaklopal na najbližšie „drevo“ s poznámkou: „Musím zaklopať, aby to ostalo tak!“ Alebo prídete niekam do rodiny, kde slovná kombinácia pri náhlej nevoľnosti niektorého člena ich rodiny znie: „Počkaj, uvarím ti uhlíkovú vodu!“ To všetko je mágia!
Táto mágia sa veľmi často praktizuje aj v našej farnosti a praktizujú ju mnohí naši „mladí“ farníci. Na podnet jednej našej farníčky sme sa rozhodli v našom farskom časopise uverejniť časť tejto problematiky z knihy „Odpoveď Cirkvi na fenomén zlého vo svete, ktorej autorom je ThDr. ICLic. PaedDr. Jozef Maretta, PhD.

Mnohí ľudia, praktizujúci bielu mágiu, o sebe a o bielej mágii tvrdia, že slúži na odvrátenie zla, zlepšenie vzťahov, uzdravuje. Čiže biela mágia má dobré ciele a praktizujú ju z lásky k blížnym. Vyzerá nevinne a práve preto môže zmiasť aj veriacich, ba aj kňazov, ak nevedia, s čím majú dočinenia.

Človek praktizujúci bielu mágiu, pri pohľade na neistého človeka povie ako prvé: „Ja nemám nič do činenia s diablom. Mám iba prirodzene‘ dary a pomocou nich vám chcem pomôcť1. Tiež sa často oháňajú slovami ako je exorcizmus, Svätý Duch, charizma a pritom mnohí z nich sa tvária ako praktizujúci kresťania. Chodia na bohoslužby a pritom sa v skrytosti venujú mágii. Pod rúškom kresťanov sa skrývajú možno vedome a možno nevedome služobníci zlého. Pán Ježiš nás varuje pred týmito ľuďmi, ktorí budú robiť aj divy, keď hovorí: „ Vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možne‘, aj vyvolených“ (pórov. Mk 13, 22). A na inom mieste: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som mesiáš.«A mnohých zvedú“ (pórov. Mt 24, 4 – 5).
Osobitne sa chcem venovať zlorečeniu, objasniť tento pojem a typy zlorečenia, ako aj prípady, v ktorých ho Pán vypočuje a potvrdí.

„Zlorečenie“ je prianie zla inému človeku. Je to vlastne kliatba. Zlorečenie je urážkou Boha a zároveň je to hriech proti blížnemu. Človek, ktorý žije pod Božou ochranou, modlí sa a pristupuje k sviatostiam, sa nemusí báť zlorečenia. Zlorečenie skôr ubližuje človeku, ktorý zlorečí, ako tomu, proti komu je zlorečenie namierené. „Boh je darcom požehnania a nie zlorečenia. Preto nikdy nevenuje pozornosť zlorečeniu, ktoré ľudia zvolávajú na niekoho iného.

No existujú dva prípady, o ktorých hovorí aj Božie slovo, kedy by sa človek mal obávať, či ich Boh skutočne nevypočuje a nepotvrdí.

Zlorečenie zo strany rodičov:

Prvý prípad, v ktorom Pán môže zlorečenie potvrdiť, je, „keď niektorý rodič v návale zúfalstva zlorečí svojmu potomkovi. Takéto zlorečenie môže Pán potvrdiť a môže sa tak zlorečenie vyplniť aj v živote detí.
 

Mágia, horoskopy,…

Poznáme dva druhy horoskopov:

Bežné, ktoré sa dajú nájsť všade, ktoré si ľudia čítajú „len tak pre zábavu“, no aj tu má diabol svoj cieľ, lebo človek prestáva dôverovať Božej prozreteľnosti a začína žiť v otroctve a strachu, či sa náhodou nestane to, čo našiel v texte.
Špeciálne horoskopy, ktoré sú urobené pre konkrétnych ľudí. Tie sú väčšinou veľmi drahé a ešte nebezpečnejšie, lebo človek sa stáva závislým na astrológovi, a nielenže prichádza o veľké peniaze, ale stáva sa z neho človek, ktorý prestáva sám a zodpovedne riadiť svoj život. Zodpovednosť presúva na astrológa, čo ubližuje okoliu tohto človeka. To potom vedie k silným depresiám a niekedy až k samovražde.
V dnešnej dobe sa pokladá za hanbu nepoznať vlastné znamenie alebo znamenie príbuzných či životného partnera. Je doba, keď si mladé dievča najprv zistí, v akom znamení je chlapec, do ktorého sa zaľúbila, až tak sa pustí do vzťahu. Podľa toho hneď usudzuje, či sa k sebe hodia a či dokážu spolu žiť. Bez toho, aby sa snažili spoznať jeden druhého skutočne, akí vzájomne sú, vstupujú do vzťahu už s predsudkami. Niekto iný zrazu po prečítaní horoskopu začne brániť tomu druhému ísť na výlet alebo hoci len ráno do obchodu, lebo jeho horoskop píše, že ho čaká nejaké nešťastie. Iní zase už ráno idú do práce s tým, že ich dobrý priateľ a kolega sa len tvári ako priateľ a popritom ich za chrbtom ohovára a osočuje pred ostatnými kolegami. Iní otvárajú dvere k šéfovi s tým, že ich nepochopí a iste sa s ním pohádajú. Takíto ľudia žijú vo veľkej neslobode a to bez toho, aby si to uvedomovali, sa od nevinného prečítania si horoskopu cez sugesciu dostanú až po závislosť na horoskope a bez neho nespravia ani krok.


Ďalšia otázka, ktorá sa vynorí, je: Platí horoskop len pre jedného konkrétneho človeka?

Na svete je veľa ľudí, ktorí majú rovnaký dátum narodenia. Podľa toho by mal byť ich život, charakter, zdravotný stav, finančná situácia a citový život úplne rovnaký alebo aspoň veľmi podobný. Vidíme, že skutočnosť je iná. Prečo sa jeden stane vedcom, iný politikom, ďalší kňazom alebo masovým vrahom? Výborne to vykreslil Wolfgang Hund vo svojej knihe „Nepraví duchovia – praví klamári?“ Autor knihy píše: „Aj keď hviezdy nemýlia, iba usmerňujú, vyčerpal hádam jeden človek všetky svoje tendencie a druhý nie? Aký vplyv má potom prostredie, do ktorého sa človek narodí? Slum v Indii či milionárska rodinka v Nemecku? Alebo jednovaječné dvojčatá (ktoré majú väčšinou rovnaký horoskop podľa dátumu narodenia) sa často vyvíjajú úplne odlišne. Jedno má šťastné a druhé nešťastné manželstvo. Jedno zomiera pri nehode, druhé na nejakú chorobu. A na druhej strane, ľudia s úplne odlišným horoskopom môžu zomrieť v tú istú hodinu na rovnakom mieste. Alebo mal každý pasažier Titaniku svoje nešťastie naznačené vo svojom horoskope?“234

Nezmyselnosť horoskopov sa snažil dokázať, čo sa mu aj veľmi dobre podarilo, Francúz Michel Gauquelin. Urobil odhaľujúci pokus: Prostredníctvom inzerátu v novinách ponúkal bezplatné zostavenie osobných horoskopov. Neskôr na požiadanie uviedlo 94 percent zúčastnených záujemcov, že popis ich osoby v zaslanom horoskope bol výstižný. Avšak Gauquelin zaslal všetkým rovnaký text, a síce horoskop jedného povestného francúzskeho masového vraha.235

Prienik mágie do viery a myslenia

Časť I. Mágia, horoskopy, veštenie, povery, čo na to Boh?
Chcete poznať svoju budúcnosť? Hľadáte spoľahlivého liečiteľa? Chcete vyložiť svoje sny? Čítate horoskopy? Užívate homeopatiká? Mágia a alternatívna medicína intenzívne prenikajú do nášho života.

Veštkyňa hovorí: „Čaká vás nádherná budúcnosť, slečna. Zoznámite sa s bohatým mužom, vydáte sa a narodí sa vám rozkošné dieťatko. Len si dajte pozor, aby to bolo v tomto poradí!“

Hoci ide o žart, vyjadruje naozaj vtipne, čo najčastejšie vedie ľudí k tomu, aby sa uchýlili k nejakým magickým praktikám, a prečo mágia podľa jedných naozaj funguje a podľa druhých nefunguje. Človek by rád nazrel do budúcnosti, chcel by vedieť, čo ho čaká, ako si môže privodiť šťastie alebo sa vyhnúť nešťastiu. Predpovede sú veľmi všeobecné (preto to
„vychádza“), ale vždy sú niečím podmienené (preto to zase vždy „nevychádza“).

A tak tu máme časopisy a noviny – aj úplne seriózne denníky – s pravidelnou prílohou s horoskopmi, kontaktné relácie v rádiách s astrológom naživo, televízne veštiarne, ale aj bežné spravodajstvo obohatené (asi v rámci objektivity a vyváženosti) o názory odborníkov z oblasti astrológie či numerológie. V kníhkupectvách – opäť aj v tých serióznych – sú sekcie s označením ezoterická literatúra, niekedy aj spolu s náboženstvom. Vyrástli nám wellness centrá, kde ponúkajú najrôznejšie druhy uvoľnenia, regenerácie a omladenia, ktoré majú priniesť pocit dokonalej relaxácie tela a mysle. Kúpele obohatili svoje procedúry o thajské, japonské či iné uvoľňujúce masáže aj s použitím prírodných kameňov, ktoré majú vyrovnávať čakry, harmonizovať prechod energií a tým uvádzať organizmus do rovnováhy. Pribúdajú predajne s ochrannými predmetmi, liečivými kryštálmi a kameňmi, amuletmi a talizmanmi. Našu terminológiu „obohatili“ pojmy ako aura, karma, čakry, energetické dráhy a energetické centrá, ezoterika, New age, reinkarnácia a podobne. Internet ponúka neprehľadné množstvo spôsobov na odhaľovanie záhad, kurzy numerológie či špiritizmu, informácie o šamanizme, nových duchovných cestách, nových náboženstvách, často s návratom do pohanských rituálov a praktík. Osobitnú kategóriu tvoria liečitelia a odborníci na alternatívnu medicínu.

Človek by rád nazrel do budúcnosti. „Zaručené“ predpovede sú veľmi všeobecné – preto to „vychádza“, ale vždy sú niečím podmienené – preto to zase vždy „nevychádza“.
Popri množstve ponúk na odhaľovanie osobnej budúcnosti sa z času na čas objavia rôzne predpovede, týkajúce sa vývoja celého sveta a dejín. Najmä predpovede o konci sveta rady mátajú ľudí, najbližší bude vraj 21. 12. 2012. Aspoň podľa mayského kalendára. Hoci nejde o nič nové, takýchto predpovedí už bolo, predsa sa vždy nájde dosť ľudí, ktorí tomu uveria, a dosť ďalších, ktorí sa k tomu síce otvorene nepriznajú, no v tichosti sa pripravujú, keby predsa len niečo. Vďaka masmédiám sa niektorá správa môže rozšíriť natoľko, že aj takýto apokalyptický folklór, ktorý doteraz ovplyvňoval zvyčajne len menšinové skupiny, sa zrazu stane bláznivým masovým fenoménom. Až do takej miery, že musia zareagovať vedci, ako napríklad Česká akadémia vied, ktorá v januári 2012 usporiadala osobitnú tlačovú konferenciu. Známy český astronóm a popularizátor vedy Jiří Grygar vysvetľuje, že už museli na túto hlúposť reagovať: „Ľudia predpovede o konci sveta berú vážne, a to hrubo zneužívajú šéfovia siekt, pretože oberú ľudí o majetok, ktorý vraj pre skazu aj tak nepotrebujú.“