Mária Vicenová · Keď sa láska stáva zbraňou

Psychická manipulácia, násilie, týranie a zneužívanie je čoraz častejším problémom našich vzťahov, rodinných, pracovných, cirkevných.

Kniha v rámci prevencie predstavuje podstatu manipulácie, jej základné znaky tak, aby sme ju dokázali včas odhaliť a bez ujmy sa vyhli osobám s manipulátorským správaním a zároveň ukazuje cestu, ako sa bezpečne vymaniť z područia manipulácie a v Kristovi uzdraviť svoje zranené city a pošliapanú dôstojnosť.

Nakladatel: Oáza Michala Archanjela
Kód: 4252351
ISBN: 978-80-89686-001

Rok vydání: 2013
Jazyk: Slovenština
Vazba: brožovaná
Počet stran: 80

Momentálne  titul vypredaný vo väčšine  e-shopov

Dostupný:

https://www.megaknihy.cz/krestanstvi/245421-ked-sa-laska-stava-zbranou.html

Isabelle Nazare-Aga: Nenechte sebou manipulovat

Jsme obklopeni manipulátory? Proč se někdo stane manipulátorem? A jaké jsou charakteristické znaky vztahového manipulátora?

Možná znáte knihu francouzské psycholožky Isabelle Nazare-Agaové „Nenechte sebou manipulovat“, v níž autorka popisuje na základě své terapeutické praxe osobnost manipulátora a návod, jak se mu bránit, jak sebou nenechat manipulovat. Přinášíme vám krátký úryvek z jejího díla, který je zaměřený na to, jaké jsou charakteristické znaky vztahového manipulátora. Autorka jich uvádí celkem třicet.

Lze určit třicet charakteristických znaků; čtyři z nich vyplývají z ostatních šestadvaceti. V jednání jedince, jehož označujeme jako manipulátora, poznáme přinejmenším deset charakteristických znaků z tohoto seznamu:

 1. Navozuje u ostatních pocit viny a dovolává se přitom rodinných vztahů, přátelství, lásky, profesionální zodpovědnosti atd.
 2. Přenáší zodpovědnost na druhé nebo se ze své zodpovědnosti snaží vykroutit.
 3. Nesděluje svoje své žádosti, potřeby, city a názory.
 4. Obvykle odpovídá neurčitě.
 5. Mění své názory, chování a city podle situace nebo osoby, s níž je ve styku.
 6. Své žádosti zakrývá logickými důvody.
 7. Dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit názor, musí být dokonalí, všechno vědět a reagovat okamžitě na žádosti i otázky.
 8. Zpochybňuje kvality, schopnosti a osobnost druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.
 9. Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje k nepřímému sdělení (místo osobního rozhovoru telefonuje, nechává vzkazy písemně).
 10. Zašívá nešvár, podněcuje podezíravost, rozděluje, aby mohl lépe panovat, a je schopen rozvrátit manželství.
 11. Dokáže ze sebe dělat oběť, aby ho ostatní litovali (přehání závažnost nemoci, stěžuje si na nesnesitelné lidi ve svém okolí, na pracovní přetížení apod.).
 12. Nedbá na žádosti druhých (i když tvrdí pravý opak).
 13. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb (k jeho oblíbeným pojmům patří lidskost, milosrdenství, rasismus, hodnocení „dobrá“ nebo „špatná“ matka apod.).
 14. Skrytě vyhrožuje nebo zcela otevřeně vydírá.
 15. Neomaleně mění téma uprostřed hovoru.
 16. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám, utíká z nich.
 17. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, že „má navrch“.
 18. Lže.
 19. Hlásá lež, aby se dověděl pravdu, překrucuje a interpretuje výroky druhých.
 20. Je egocentrický.
 21. Závidí třeba i partnerovi nebo vlastním dětem.
 22. Nesnáší kritiku a dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
 23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.
 24. Velmi často žádá, vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
 25. Jeho slovní projev zní logicky a koherentně, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.
 26. Užívá lichotek, aby se zalíbil, dává dárečky nebo nečekaně prokazuje drobné úsluhy.
 27. V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně.
 28. Jde za svými cíli velmi důsledně, ale na úkor druhých.
 29. Přiměje nás dělat věci, které bychom pravděpodobně o vlastní vůli nedělali.
 30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.

Pokračuj v čítaní

Pět klíčů modlitby za osvobození

Autor: Neal Lozano 

Vydavateľstvo: Karmelitánské nakladatelství

Kniha je cenným příspěvkem k problematice osvobozování od zlých duchů. Neal Lozano zde reflektuje, co se naučil během více než třiceti let modliteb za trpící, kteří potřebovali osvobození. 

Jeden z jeho hlavních objevů tkví v tom, že lidé napadení ďáblem většinou nejsou „posedlí“, ale něčím spoutaní, vnitřně zotročení. Nejsou zlí, ale v podstatě dobří. S výjimkou těžkých případů jim mohou pomoci i obyčejní křesťané prostřednictvím modlitby. Výjimečně dobrý a praktický průvodce ukazuje, jak přijímat pomoc i jak pomáhat lidem, kteří osvobození potřebují. Kniha nehledá senzace a je vyvážená.

Autor nepodává rychlé a zjednodušené odpovědi, ale uvádí, jak skrze pokání a duchovní růst aktivovat vlastní obranné mechanismy člověka, tolik potřebné během procesu osvobozování od ďábelských sil, jež jsou pro křesťany zdrojem útlaku.

Pokračuj v čítaní

Křesťanství a okultní praktiky: 25 otázek a odpovědí

Autor: Vojtěch Kodet 

Vydavateľstvo: Karmelitánské nakladatelství

Knížka je praktickou příručkou pro křesťany i další zájemce, kteří se chtějí vyznat v učení, praktikách a pojmech, jako je okultismus, magie, ezoterika, alternativní medicína nebo New Age. Ve vnímání a hodnocení těchto věcí dnes vládne zmatek.

Obchod se „zbožím“, jako je komunikace s duchy, práce s pozitivní energií a různé rituály, doslova kvete. Nejeden křesťan si plete ezoteriku s věcmi víry a snaží se je propojovat. Vojtěch Kodet odpovídá na otázky, jež mu kladli konkrétní lidé. Dané jevy hodnotí střízlivě: nepodceňuje je ani jimi není fascinován. Uplatňuje zde svou bohatou zkušenost duchovního pastýře. Odlišuje to, co člověku prospívá, od toho, co mu škodí. Jasný a přitom vnímavý výklad se opírá o biblické prameny, tradici a učení církve

Pokračuj v čítaní

Zhubný špiritizmus

Autor: Francesco Bamonte   Vydavateľstvo: Zachej

Kniha Zhubný špirituzmus sa zrodila zo skúseností autora „v teréne“, ktorým je známy exorcista Francesco Bamonte. Tejto delikátnej téme špiritizmu sa venuje prostredníctvom priamych svedectiev, skúmaním najbežnejších praktík a cez výskum Biblie. 

Milióny ľudí sa vydávajú na cestu špiritizmu bez zlého úmyslu, aby zostali v kontakte so svojím drahým zosnulým a našli útechu vo svojej bolesti. Alebo ho začnú praktizovať zo zábavy, a tak ľahkovážne otvoria dvere svetu okultizmu. V obidvoch prípadoch ich vedie viera, že sa takto dokážu priblížiť k druhému svetu, a neuvedomujú si, že v skutočnosti sa od Boha vzďaľujú.

Informácie obsiahnuté v knihe sú spoľahlivé pre toho, kto si chce prehĺbiť vedomosti o špiritizme, užitočné pre toho, kto sa ním nechce dať oklamať, a nevyhnutné pre toho, kto, žiaľ, už padol do jeho pasce.

Pokračuj v čítaní