Přístupové cesty Zlého – Vojtěch Kodet

Přístupové cesty Zlého – Vojtěch Kodet

Prečo je potrebné hovoriť o prístupových cestách zlého?
Pretože v dnešnej dobe sa ľudia veľmi ľahkovážne otvárajú zlému. Na jednej strane sa stretávame s tým, že je zlo úplne otvorené, demaskované, čo je veľká zmena oproti predchádzajúcim dobám (verejné satanské sekty, ľudia, ktorí sa verejne hlásia k zlu), a potom tu máme mnoho veľmi rafinovaných vecí. Na prvý pohľad nevyzerajú zle a ľudia sa tomu v dobrej viere a v neinformovanosti, niekedy až naivite ľahko otvoria, a potom zistia, že im to veľmi ničí život. Ako po stránke duchovnej, tak po stránke psychickej a niekedy to končí až telesnými problémami. Preto si myslím, že je potrebné na to upozorniť práve z aktuálneho hľadiska, pretože sa zlý duch často tvári ako anjel svetla, čo je jeho taktika od začiatku. Ale podoby, ktoré volí, sú dnes iné, než boli predtým.

Aké sú teda prístupové cesty zlého?
To je široká otázka. V prvom rade je to pokušenie, ktoré všetci každodenne zažívame. Boží nepriateľ útočí na naše slabosti, na naše myšlienky, na našu vôľu, snaží sa nás odvrátiť od konania dobra k nejakému čiastkovému zdanlivému prospechu pre nás a pokúša nás k hriechu. Toto je najčastejšie. Potom sú hriechy, ktoré nás zvláštnym spôsobom otvárajú duchu zla a sú to hriechy proti prvému prikázaniu – keď človek zamení Boha za nejakú modlu a ani si to neuvedomuje. V živote človeka, ktorý je pokrstený a patrí Kristovi, veci dobre fungujú iba vtedy, ak má Boha na prvom mieste. Boží nepriateľ sa snaží, aby toto prvé miesto človek prenechal niečomu inému. Zdanlivo to vyzerá nevinne a ľudia to obhajujú tým, že nikto nie je dokonalý. No iste, nikto nie je dokonalý, ale je dôležité, aby sme sa snažili Pána Boha milovať celým svojím srdcom a túžili po tom, aj keď nám to nejde. A ak má niečo v našom živote prednosť pred Bohom, aby sme to vyznávali.
Aby sme bojovali proti akémukoľvek druhu modlárstva. Tou modlou sa môže stať čokoľvek, najčastejšie vzťahy, ale aj hmotné veci, peniaze, zážitky, zábava. Mladí ľudia v súčasnosti v tejto oblasti najčastejšie „ulietajú“ na omamných látkach, na alkohole, na rôznych druhoch závislosti, na voľnej sexualite, na internete, ale aj na mágii, a tým sa otvára jeden veľký zdroj zlého. Pretože keď v inej oblasti človek zlyhá zo slabosti, vyzná sa a zasa sa vráti späť do vzťahu plného lásky a dôvery voči Bohu. V oblasti mágie, kde človek dá prvé miesto nejakej skutočne zlej veci, okultným praktikám alebo ezoterizmu (čo je v súčasnosti veľmi časté), alebo špiritizmu, tak ten zlý nielenže toho konkrétneho človeka zvedie k hriechu, ale začne si na neho robiť nárok. Pretože vo chvíli, keď zloduchovi dáme to prvé miesto, neopustí ho dobrovoľne. Na to ľudia často zabúdajú a toto býva najčastejším osídlom pre mnohých ľudí, pretože rôzne formy moderného ezoterizmu, špiritizmu a okultizmu sa skrývajú na mnohých miestach a tvária sa pre človeka potrebne a prospešne, no práve v tom je ich veľká pasca.