Okultizmus – stručný prehled

9. Jak ve svém běžném životě předcházet útokům a vlivu Zlého?
Standardní, běžnou a každodenní prevencí a ochranou proti Zlu
je život po boku Božím:
– v každodenním vědomém životě z víry v Ježíše Krista
– v každodenní modlitbě
– v každodení prosbě o Boží vedení
– v každodení prosbě o Boží ochranu
– v četbě a rozjímání Božího slova – Bible
– v životě ve společenství křesťanů
– v hledání a naplňování Boží vůle
– ve službě Bohu a bližním
– v duchovním doprovázení
– ve svátostech …

autor: Vojtěch Kodet,
Zdroj: http://www.cho.cz/clanky/Okultismus-1.html

Comments are closed.