Sexy oblečenie v cirkvi. Duch Jezabel

  Mám pocit, že niektorým ženám v cirkvi už musí byť povedané, aby sa primerane obliekali do Pánovho chrámu. Nie je tam totiž striptíz klub, módna prehliadka prípadne súťaž krásy. Bohabojný muž tak musí bojovať s pokušeniami, aby svojimi očami nespáchal hriech cudzoložstva. S týmto druhom satanského pokušenia by ste však nemali bojovať počas vašej prítomnosti v chráme, v zborovej miestnosti. Chrám je miesto, kde by ste mali byť oslobodení od takýchto útokov diabla.

No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. (Mt 5:28)

  Akoby ženy necítili užitočnosť v cirkvi, že majú aj inú hodnotu,  ako je vystavovanie ich tela na obdiv. Táto ich neistota musí byť nasmerovaná na kňaza, pastora. Ľudia totiž rešpektujú iba ženy, ktoré sa „obliekajú slušne“. Je ľahké prehlásiť, že „to nie je moja vina“, „nepozeraj“, ale keď kamkoľvek, kam sa otočíš je „vzrušujúca mamička“ v obtiahnutých šatách, čo môžeš v takomto prípade robiť? Kráčať so zatvorenými očami? Myslia tieto ženy vôbec na tých, ktorí sú okolo nich? Svojim „Sexy“ výzorom tak tlačia kresťanov, ktorí bojujú so svojimi sexuálnymi závislosťami rovno na porno stránky, akonáhle sa vrátia domov. Nehovorí snáď Božie Slovo aby sme neboli bratom na pád? (doplnenie redakcie – pozri Rim 14:13)

Pokračuj v čítaní

Ženy vo vzťahoch oberajú mužov o autoritu. Ide o nezastaviteľný fenomén doby?

http://tv.hnonline.sk/styl/971446-zeny-vo-vztahoch-oberaju-muzov-o-autoritu-ide-o-nezastavitelny-fenomen-doby

V rozhovore pre HN televíziu sme sa rozprávali s psychologičkou Erikou Tkáčovou na tému emancipácie žien a vplyvu výmeny rolí na vzťahy, rodinu a spoločnosť.

Ženy sa chcú vyrovnať mužom a muž sa cíti menejcenný.

Emancipácia, ale čo sa týka vzťahov, je to takpovediac tanec na tenkom ľade.

Prečo strácajú vzťahy trvácnosť, deti vzory, ženy samé seba a muži záujem sa dozviete v rozhovore.

Ako rozpoznať čarodejnicu, čo sa votrela do cirkvi

Keď Joram uvidel Jehuu, pýtal sa: „Je všetko v poriadku, Jehu?“ On odpovedal: „Aký poriadok? Ešte trvajú smilstvá tvojej matky Jezabel a jej mnohé čarodejstvá.“  (2 Kr 9:22, KAT) 

Zaznamenané  z videa YouTube, Derek Prince o čarodejníctve – časť 1:

https://www.youtube.com/watch?v=1hg492g-SN8

             Kedykoľvek sa nejaká osoba dostanete pod nadvládu inej osoby, sila, ktorá je za tým je zlá a veľmi často sa jedná o čarodejníctvo. Mágia môže pracovať prostredníctvom predmetov, hudby atď. Ale čarodejníctvo je dominujúca satanská sila, ktorá dominuje, podmaňuje a kontroluje. Pracuje cez čary, väzby a osobnú nadvládu.

            Nikdy nebolo a nie je Božou vôľou pre človeka, aby ovládol niekoho iného. Kedykoľvek  sa  dostanete pod nadvládu inej osoby, sila pôsobiaca skrze ňu je zlo -čarodejníctvo. Ženy by nemali ovládať svojich manželov; manželia by nemali ovládať svoje manželky; rodičia by nemali ovládať svoje deti. Pastori by nemali ovládať kongregácie. Duchovný človek  je jedna vec, ale duševný človek je podstatne niečo iné.

Pokračuj v čítaní

Ešte o Jezabel

Vyučovanie o Jezabel nie je nové a, popravde povedané, bez dobrého vyučovania na túto tému by zbory nemohli napredovať a rozvíjať sa. V 90. rokoch sa na túto tému hovorilo veľa, niekedy správne, na požehnanie a budovanie, niekedy sa však vyučovanie o duchu Jezabel úplne prekrútilo a často sa zneužívalo. Pripomeňme si, čo o tejto téme vieme.

Jezabel bola konkrétna historická postava – manželka kráľa Achaba, ktorá bola dcérou sidonského modloslužobného kráľa Etbála. Neslávne vošla do dejín tým, že uctievaním falošného boha Bála zamorila Izrael, pravého Boha Izraela neuctievala, vraždila Pánových prorokov a najvýznamnejšieho z nich – Eliáša – celý život prenasledovala a chcela ho zabiť. Meno Jezabel sa prekvapivo objavuje aj v Zjavení Jána, keď Pán Ježiš hovorí posolstvá, usmernenia a povzbudenia smerom k novozákonným zborom. Z toho môžeme usúdiť, že Jezabel je duch, princíp, ktorý sa pokúša aj teraz nenápadne vniknúť do súčasnej cirkvi, robiť tu problémy, zbory rozkladať a ničiť. Povedzme si, ako to robí, a hlavne, ako sa pred tým brániť.

Pokračuj v čítaní

Jezabel

Božou túžbou (vôľou) je, aby všetci došli k poznaniu pravdy a uctievali pravého Boha v duchu a v pravde. Aby sa tento Boží plán napĺňal, je potrebné, aby niekto kázal evanjelium, ľudia urobili pokánie, zanechali hriechy, potom sa dali pokrstiť a boli naplnení Svätým Duchom. Aby sa počet týchto ľudí na zemi množil, musia správne fungovať cirkvi, ktoré sú položené na biblickom základe, a taktiež, aby dobre fungovali kresťanské rodiny. Proti týmto cieľom stojí jedna deštruktívna rafinovaná zlá sila – Jezabel.

Pokračuj v čítaní