Duchovní boj – Kristovo víťezství nad světem, telem i mocnostmi temna

Z obsahu:

1. Boží zbroj:Zamyšlení nad Efezským 6, 10-20

Moc musíme v duchovním boji uplatňovat s velkou obozřetností, abychom si byli jistí, že ji uplatňujeme správnym způsobem a proti správnemu nepříteli.

2. Pozor na Satanovy ostny

Sedm způsobů, kterými se nepřítel snaží ochromit pastory.

3. Tři perspektivy na duchovní boj z pera českých autorů

4. Souboj ideí, konceptů a myšlenek

Duchovní boj se často odehrává v oblasti idejí, konceptů a myšlenek. Jak se tedy mohou pastoři a křesťané obecně sebavědomě do této bitvy postavit?

5. Životní filosofie a neviditelný svět

Nesprávne zformovaná životní filosofie je nebezpečná a snadno podléha démonickému klamu. Avšak správne zformovaná filosofie založená na biblické pravdě umožňuje veřícím rozpoznat démonickou aktivitu a ovlivnit jejich reakci na neviditený svět.

6. Démonické síly a život křesťana: Jakým způsobem ďábel ovlivňuje veřící

Písmo potvrzuje realitu  duchovního světa. Západní křestané, včetně evangelikálů a letničných, jsou však jen s velkými obtížemi schopni vysvětlit a popsat tuto neempirickou dimenzi reality. Špatná diagnóza tak může bránit v nalezení východisek pro ty, kdo bojují s problémy.

Pokračuj v čítaní

Krev Ježíše Krista

Na krvi je něco zvláštního. Mnoho lidí už jen samotný pohled odpuzuje. Dokonce jsou lidé, kteří při pohledu na krev (např. v ráně) omdlívají, nebo se jim dělá nevolno. Možná jste to také už někteří z vás zažili přímo na vlastní „kůži“.Nyní se podíváme na to, co o krvi říká Boží Slovo. Ve 3M 17,11 se praví, že v krvi je život těla. Doslova duše člověka. Ztratí-li se krev z těla, ztratí se život. Říká se, že krev je nejvzácnější tekutinou vedle vody. Sama krev má také velký duchovní význam. Proto také bylo zakázáno Bohem krev jíst nebo pít (3M 3,17; 26; 17,10).V 5M 12,23 Bůh říká: „Jenom rozhodně odmítej jíst krev, neboť krev je život, proto nebudeš jíst s masem i život.“ Lidé z pohanských národů však běžně krev jedli a tím se dostávali pod prokletí a vládu cizích duchovních mocností. Používali ji při různých náboženských rituálech (obřadech) podobně jako dnes satanisté.Pamatujme si tedy, že:
  1. v krvi je život (duše) člověka
  2. Bůh vyhradil krev pro očištění našich vin (Žd 9,22) „Podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění.“ Tak to bylo i ve Starém zákoně, kdy to byla krev zvířat, která se prolévala na odpuštění vin.

Pokračuj v čítaní