Priatelíte sa s niekým pekným, avšak máte iba problémy? Peter Pan Jezebel

    Muž alebo žena

        Nezrelá forma Jezabel, nevyvinutá, ale stále je veľkým problémom. Má mentalitu pre-mladistvého. Nositelia tejto formy sú priateľskí, dobrodružní, hľadajúci zábavu a neplechy, pričom však porušujú spoločenské pravidlá, ako niečo dosiahnuť, sú to hľadači vzrušenia, majú radi výzvy, robia veci, aby zistili, či ona/on môže s ním odísť. Spoločensky sú veľmi príjemní, ale ich akcie môžu odrážať vzburu proti zavedeným hodnotám. Nie sú úmyselne škodliví, ale majú tendencie búriť sa a klamať. Tento ich spôsob spôsobuje poškodenia a to prostredníctvom porušovania spoločenských noriem a pravidiel. Sú nezodpovední, neuznávajú pochybenie, až sa stanú bezstarostnými, neopatrnými, takže môžu začať veľa riskovať a to najmä pri krádežiach. Môžu povedať pravdu, ale v prípade potreby môžu tiež klamať: „Úprimný klamár“ – môžu úprimne i veriť tomu, čo povedia, že je to to najlepšie, čo povedali a tak si to aj odôvodnia. Úprimnosť je motivovaná praktickými dôvodmi. Môžu mať veľmi úprimný výraz na tvári, keď klamú. Môžu byť pri tom veľmi milí, majú zlý úsudok, sú  impulzívni. Môžu sa stať nezávislí, ale od toho času, čo začnú robiť veľa chýb, majú istú potrebu závislosti od druhých, aby vyvážili svoje vlastné chyby. To je pre nich dobré, ale tlačia potom na inú osobu, zaťažujúc ju tak.

                Fantázia v myslení. Nereálni a rojkovia – budú sa snažiť utiecť z problémov a „začať nový život“ s niekým, kto nemusí vôbec vedieť o všetkých ich problémoch, ich spojením tak vlastne túžia po dobrom živote s inými, chcú tak svoje prijatie. Pokračuj v čítaní

Jezabel – mužský pohľad

Ako prvé, položím otázku na všetky ženy, nositeľky ducha  Jezabel  – jedná sa o vašu pomstu mužom, čo im plánujete robiť v zamestnaní ? (Jedná sa svedectvo muža so  skúsenosťou s noiteľkami ducha Jezabel v práci, napísané pre web).

  •  Jezabel – manažérka

Na úvod použijem svoju vlastnú osobnú skúsenosť s mojou vedúcou, nositeľkou tohto ducha, z pracoviska, kde som  pracoval a potom skúsenosť z iného pracoviska, s podriadenou,  taktiež nositeľkou ducha Jezabel. Obe skúsenosti boli pre mňa najviac traumatizujúcim obdobím  počas  celého môjho života.

               Začnem najskôr so skúsenosťou, keď som bol zamestaný u manažérky, nositeľky ducha Jezabel. Bolo to obdobie, ktoré trvalo dva a pol roka. Bola riaditeľkou  a ja som bol jej zástupcom. Opíšem postupne to, čo sa dialo od začiatku s touto chorou, dementnou ženou. Nemal som samostatnú kanceláriu, bol som umiestnený na poschodí, spolu so všetkými pracovníkmi oddelenia. To bol jej spôsob, ako mi naznačiť, že som jej vo všetkom  podriadený a nikdy som nemal byť nikým viac, ako iba jeden zo zmluvných úradníkov. Nedala mi žiadne povinnosti z pohľadu dohľadu nad inými spolupracovníkmi. V skutočnosti som musel všetku prácu prekontrolovať  skôr, než som odišiel domov. Moje pracovné hodiny začali zvyčajne od 7:00 do neurčita. Počas môjho 1. mesiaca až do dňa, kedy som odišiel, táto úbohá duša mi volala počas choroby každučké ráno a oznámila mi, že  bude dostupná medzi 9:00 až 10:00, ak vôbec. Vždy bola „chorá“. V takejto zlej atmosfére, aká vládla na tomto pracovisku, mala spojencov na rôznych oddeleniach. Boli to najhoršie ženy v celej spoločnosti, na ktoré sa mohla spoľahnúť a ktoré s ňou spolupracovali. Vykonávala veci, ktoré jej pomohli vyzerať dobre, avšak na úkor iných. Chodila na služobné cesty kdekoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, ale väčšinou bola v Delaware, kde žila jej mama a otec.

Pokračuj v čítaní

Jezabel – úbožiak

Jedná sa o hybrid medzi záludnou a pôvabnou Jezabel a Peter Pan Jezabel. Jezabel vždy seba vykresľuje ako niečo, čo nie je. Poobzeraj sa okolo nej a nájdeš tam i Achaba, ktorý ju podporuje.

                Hlavné charakteristiky:  Základnou potrebou je pozornosť a kontrola, riadené seba-ľútosťou a potrebou obviniť druhých za vlastné chyby nositeľa Jezabel, udržanie si povesti ako sladkej a nevinnej osoby. Hlavnou  charakteristickou črtou je plášť obeti a odmietanie zodpovednosti za jej zlé konanie. Nie sú zodpovední za to, čo sa udialo. Neprijímajú zodpovednosť za svoje vlastné správanie. Je to vždy chyba niekoho iného. Správanie môže byť „normálne“, až dovtedy, dokiaľ neurobia nejakú chybu. Potom prenesú vinu na niekoho iného ​​a nositeľ ducha Jezabel sa stáva falošnou obeťou pravej obete. Tento spôsob správania jej udeľuje pozitívnu pozornosť okolia, pohodlie a záchranné úsilie iných, pokiaľ čo skutočná obeť je označená ako zlo. Falošný plášť obeti je potrebné rozlíšiť od skutočnej obete zneužitia, skôr než sa rozhodnete označiť niekoho za nositeľa ducha Jezabel. Nositeľ ducha Jezabel takto spôsobuje zneužitie svojho okolia voči jej pravej obeti. Pokračuj v čítaní