Pôst ako zbraň duchovného boja

V niektorých kresťanských cirkvách sa o pôste dokonca ani nehovorí, pretože sa zdá, že je to staromódna vec. Vec, ktorá patrí do stredoveku – mníchom, a vôbec sa netýka moderného človeka. To je jedna stránka veci. Druhú stránku veci priniesli východné náboženstvá, totiž že pôst je zázračná vec, ktorá ťa očisťuje od hriechov, prináša vnútorný pokoj a očisťuje tvoje telo. Aj tento druhý pohľad je nekresťanský, ba priam protikresťanský.
Pôstom sa nedá očistiť telo a už vôbec nie duch. Toto je vplyv východných náboženstiev, ktoré si často pripúšťame k telu, pričom si hovoríme: „Budem sa očisťovať pôstom!“ A tak sa robí „očistná kúra ducha“ pôstom. Pôst nie je magická vec, ktorá očisťuje! Pôst patrí k pravidelnému kresťanskému životu, ale nemá takú moc, akú mu pripisujú východné náboženstvá. A nie je ani zastaraný. Pre nás je pôst hlboko aktuálna a dôležitá vec.
Cirkev často hovorí o pôste a pokániach. Žiaľ, je našou chybou, že v našej cirkvi sa dosť málo vyučuje o rôznych veciach, a jednou z nich je aj pôst. Len sa povie, aby sme sa postili. My to poslušne robíme a ani nevieme prečo. A keď to robíme a nepoznáme dôvod, potom nevieme ani to, čo nám to prináša. Nevieme, čo nám Boh dáva, ako nás k tomu vedie a čo pri tom s nami robí. A neodnášame si ani desatinu toho požehnania, ktoré skrze pôst prichádza.

Pokračuj v čítaní

Modlitba, ktorá uzdravuje – Ako sa modliť za uzdravenie v rodine

Autor svojou knihou Modlitba, ktorá uzdravuje poukazuje na fakt, že Boh a naša modlitba k nemu stále lieči, a že nasledovníci Ježiša sa môžu stať jeho nástrojom v tomto poslaní.

Autor opisuje ako sa modliť sa zdravie alebo uzdravenie, ako byť trpezlivý v modlitbe a ako sa modliť našimi vlastnými slovami, aby sme nemali pocit ustavičného verklíkovania toho istého stále dokola.

Všetci kresťania sú pozvaní k modlitbe sa za chorých členov rodiny a priateľov. Táto kniha nám pomôže pochopiť, že Boh je stále s nami a stará sa o zdravých aj chorých.

  • pôvodný názov: The Prayer that Heals: Praying for Healing in the Family
  • preklad: Branislav Škripek
  • slovenský jazyk
  • 93 strán
  • brožovaná väzba (mäkká)
  • rozmer: 100 x 145 mm
  • ISBN: 9788096840168
  • ID: 2230