Amulety, talismany, vzývání ďábla

Amulety       

Mnozí věří na ochrannou moc amuletů. Mrtvé předměty, které prošly zvláštním zasvěcením, mají prý chránit své majitele před neštěstím a nezdarem.

Jako železná opona   

Ve skutečností nás může ochránit jen živý a všemocný Bůh. Jeho ochrana není vázána na žádné předměty. Z pastoračních rozhovorů vím, že amulet působí jako železná opona, která odděluje člověka od Boha. Ti, kdo nosí amulety, se většinou o Boha nezajímají. Pro ně je těžké a často nemožné, aby se pro Boha vědomě rozhodli. Jestliže i vy lpíte na nějakém amuletu, pak proste Boha, aby vám dal sílu rozloučit se s ním, abyste se mohli s důvěrou spolehnout na ochranu a péči všemocného a laskavého Boha.

Talismany       

Talismany a různé předměty pro štěstí jsou velmi moderní. Lidé očekávají, že vytoužené štěstí jim přinese čtyřlístek, podkova, prasátko a jiné věcičky. Mnozí řidiči dbají na to, aby u sebe měli stále svůj talisman – nějaké plyšové zvířátko, dětskou botičku, miniaturního kominíka nebo něco podobného. Tyto mrtvé věci však nikoho nemohou ochránit a dát mu trvalý vnitřní klid. Pouze sám Bůh je dárcem všech dobrých darů. Důvěřujte Bohu a on vás určitě nezklame.

V této souvislosti nelze opomenout ani „nebeské dopisy“, „listy proti požáru“, „svěcená dřívka“ atd.

Pokračuj v čítaní

Magie, kouzelnictví a okultní knihy

Magie a kouzelnictví

Mluvme teď o oblasti magie a kouzelnictví. Nemyslím nyní na kouzla, která spočívají ve zručnosti „kouzelníka“. Jde o něco zcela jiného. Jde o mnohem více.         

Černá a bílá magie

Existuje „černá“ a „bílá“ magie. Jeden muž mi zcela vážně řekl: „Černá magie pochází od ďábla, a tak s ní nechci mít nic společného. Ale v bílé magii se lidé modlí Otčenáš, a to je od Boha.“ Tento muž se nechal obelstít. Ve skutečnosti totiž od ďábla pocházejí magie obě: jak „černá“, tak „bílá“. Ti, co se zabývají „černou magií“, se modlí přímo k satanu, zatímco v „bílé magii“ se také vzývá satan, ale prostřednictvím zdánlivě zbožných a kře­sťanských formulí. Ďábel vždy používá určitou dávku pravdy, aby jeho lež vypadala věrohodně. Kdo je opatrný vůči jedné jeho metodě a odmítne ji jako očividně ďábelskou, často přijme jeho druhou metodu, aniž by to tušil.

Ochranná kouzla

Jsou rolníci, kteří příliš nevěří očkování proti slintavce nebo jiným chorobám dobytka. Důvěřují však „bílé magii“, a proto používají různá ochranná nebo obranná kouzla, na jejichž dobré účinky jsou ochotni přísahat.

Zázračný léčitel

Ďábel  jako zázračný léčitel? Je to možné? – Mnoho lidí už bylo v „ďáblově ordinaci“, aniž by to tušili. Magická zaříkávání mívají různou podobu a mohou se také různě nazývat: „modlitba o uzdra­vení“, „ustálené rčení“ apod. Pokaždé se však vzývá ďábel a počítá se s jeho pomocí.

Pokračuj v čítaní

Grafologie a jasnovidectví

Grafologie       

Grafologie se pokouší podat charakteristiku člověka na základě jeho rukopisu. Jsou ovšem někteří grafologové, kteří mají jasnovidecké schopnosti. Mnozí o nich vědí, jiní si je neuvědomují.

Jasnovidectví

Jasnovidectví patří do okultní oblasti. Pokud někdo jako jasnovidec vykládá charakteristiku člověka z jeho rukopisu, je nutno takovou metodu odmítnout, protože se za ní skrývá nebezpečí.

Pokračuj v čítaní

Kyvadlo a virgule

Kyvadlo      

Další věc, kterou okultismus nabízí, je kyvadlo. Používá se velmi často. Například pěstitelé drůbeže používají kyvadlo nad vejci, aby zjistili, zda se z nich vylíhnou slepičky nebo kohoutci. Matky,
které by rády věděly, zda darují život chlapečkovi nebo děvčátku, se ptají kyvadla. Mnoho lidí používá kyvadlo, aby jim pomohlo najít cestu k lepším příjmům. Po válce žily mnohé ženy v nejistotě, jaký osud potkal jejich muže. Kyvadlo držely nad fotografií svého muže a podle toho, kam se vychýlilo, usuzovaly, zda se brzy vrátí, nebo je již mrtev, nebo zda je tu ještě jiná možnost. Málokdo z nich však ví, že zacházení s kyvadlem není neškodné. Velmi často se stává, že ti, kteří kyvadlo používají, propadají pesimismu, trápí je sebevražedné myšlenky nebo jiným způsobem musí draze zaplatit za své jednání.

Diagnóza kyvadlem

Jsou nejenom léčitelé, ale i lékaři, kteří své pacienty diagnostikují kyvadlem. K tomu se zde chci svěřit čtenářům se svou osobní zásadou: Protože se v žádném případě nechci octnout pod nějakým nebezpečným vlivem, ověřuji si vždy – třeba i přímými otázkami – zda lékař, kterému se svěřuji, nepoužívá při své práci metody, které patří do okultní oblasti. Jestliže ano, pak takového lékaře odmítnu. Důvěřuji pouze těm lékařům a léčitelům, kteří používají jen neškodné metody a ověřené terapie. Jsem rád, že i přes tato přísná opatření jsem vždy našel schopné lékaře nebo léčitele, jejichž diagnóza i léčení přinesly také očekávaný výsledek.

Pokračuj v čítaní

Astrologie, horoskopy, zvěrokruh

Astrologie

Astronomie je véda, jejíž úkolem je studovat hvězdy a vesmír. Astrologie se zabývá výkladem vlivu hvězd, a proto patří do okultní oblasti. Velkou roli zde hraje horoskop a zvěrokruh. Astrologie se snaží vyčíst budoucnost z postavení hvězd. Její výklady však nestojí na božské pravdě.

Horoskopy

Téměř žádny časopis nebo týdeník si dnes nemůže dovolit, aby se    zřekl horoskopů a s tím spojené poradenské služby, ve které se lidem říká, jak se mají v budoucnu zachovat. Některé časopisy,  které netisknou horoskopy, mají problémy s odbytem a jejich náklady klesají.

Výprodej starých ležáků

Jisté známé  noviny  oznámily,  že  astrolog,  který s nimi spolupracoval,  jednou   nestačil  připravit   včas   svůj   horoskop,    Připravované číslo však již muselo byt odevzdáno do tisku, a tak šéfredaktor, který se ocitl v časové nouzí, rozhodl, že se otiskne horoskop, který vyšel už před šesti roky. Očekával, že po vyjití čísla budou v redakci zavaleni stížnostmi, ale nedostali ani jeden dopis, ve kterém by si někdo stěžoval. Proto si v redakci řekli, že je zbytečné platit astrologa a rozhodli se, že budou jednoduše otiskovat staré horoskopy. A skutečně to tak dělali. Čtenáři samozřejmě nic nepoznali. Teprve po půl roce se přihlásil jeden čtenář, který si stěžoval, že stejný horoskop už jednou četl. Napsal: „Tady něco není v pořádku!“ A měl samozřejmě pravdu, protože horoskop skutečně nebyl v pořádku. Ostatní čtenáři, kterých bylo na statisíce, si však ničeho nevšimli a horoskopům slepě věřili dál.        

Zvěrokruh 

Jedna dáma mí vyprávěla: „Mojí zálibou je číst horoskopy a studovat zvěrokruh.“ A s omluvou ještě dodala: „Vždyť to je přece zcela neškodná zábava.“ Jestli je to také vaše záliba, pak nezapomeňte, že za to budete muset zaplatit vysokou cenu. Ježíš vás však může od všech těžkostí osvobodit, právě tak jako po krátké době daroval očekávané osvobození i oné dámě.

Pokračuj v čítaní