Jezebel’s Puppets : Exposing the Agenda of False Prophets

By (author)  Jennifer LeClaire
Format Paperback | 256 pages
Dimensions 140 x 208 x 18mm | 227g
Publication date05 Jan 2016
Publisher
CREATION HOUSE
Publication City/Country Lake Mary, United States
 
 

Many charismatic Christians are familiar with the biblical character of Jezebel, yet they do not know the demonic spirit by that name that still wreaks havoc today. The Jezebel spirit characterizes anyone who acts in the same manner as Jezebel did, engaging in immorality, idolatry, false teaching and unrepentant sin. Its manifestations are conniving and destructive, dwelling in she who desires to have her way, no matter who is destroyed in the process. You can t defeat what you can t see. While most people are hyper-focused on Jezebel and are basing their warfare on a misunderstanding of what Jezebel really is fewer understand the workings of Jezebel s demonic partners in crime. The spirit of Jezebel couldn t execute all its wicked plots without the spirits of Ahab, the false prophets and the eunuchs. This book will fully expose this destructive team s plan, teaching readers how to discern each spirit and defeat them! „
Order possible at:
https://www.bookdepository.com/Jezebels-Puppets-Jennifer-LeClaire/9781629986227?ref=grid-view&qid=1504291445527&sr=1-17

Láska a manipulace – Isabelle Nazare-Aga

Počet strán: 160
Väzba: neuvedená
EAN: 9788026206828
Jazyk: český
ISBN: 978-80-262-0682-8
Dátum vydania: 21. mája 2014
Vydavateľstvo: Portál
 

O knihe: Tématem nové knihy autorky, jejíž kniha Nenechte sebou manipulovat zaujala i české čtenáře, je opět manipulace, tentokrát v partnerských vztazích. Autorka opět vychází ze své terapeutické praxe a na mnoha konkrétních příbězích partnerských dvojic ukazuje různé způsoby systematické manipulace i to, jak se vyvíjí v různých fázích partnerského vztahu a jaké jsou její psychické, fyzické i sociální důsledky. Některé příběhy prolínají celou knihou a autorka na nich dokumentuje, jak se projevuje patologie osobnosti, která používá systematicky manipulace uvnitř partnerského vztahu. Nabízí rady a podněty k řešení (Co dělat), ukazuje možnosti komunikace. Popisuje i průběh dialogu s manipulátorem a ukázky takových dialogů.

Rukověť proti manipulátorům

POČET STRÁN – 144
HMOTNOSŤ – 278 g
ROK VYDANIA – 2011
VÄZBA – väzba s prebalom
JAZYK – český
VYDAVATEĽSTVO – BETA – Dobrovský
ROZMER – 135×210 mm
ISBN – 9788073064655

V moderním světě – ovládaném do značné míry médii – často podléháme manipulaci: v osobním životě, v práci, při nákupu zboží, v hodnotové orientaci. Lze se tomu vyhnout a nestát se bezbrannou obětí manipulátorů? Cesta k nápravě spočívá především v nás. Autorka knihy analyzuje proces, jímž se z člověka stává oběť takové manipulace a vysvětluje jeho mechanismy. Na řadě příkladů ze života pak dokládá nutnost spojit psychologické úsilí se zásadami duchovního života; k obraně proti manipulacím – abychom mohli svobodně a s úspěchem sami rozhodovat, co zvolíme – je nutné, abychom se stali pány svého vnitřního světa. To ovšem neznamená uzavírat se před vnějším světem: naopak, vnitřní vyrovnanost nám pomůže akceptovat i vnější realitu.

Recognizing the Spirit’s of Jezebel and It’s Attributes

JEZEBEL SPIRIT Recognizing the Spirit of Jezebel And It’s Attributes describes in vivid detail how the spirit of Jezebel, one of the most insidious evil spirits in the Church today, can rest on a person without their knowledge, using them to split churches, divide marriages, and kill relationships of families. But God has given His children all power and authority through His son Jesus Christ, to overcome this controlling spirit and set the captives free. In this book you will learn various attributes of the Jezebel spirit and most importantly, how to minister deliverance to those caught in its grip.
Every Church Pastor and Church Administrator should read this very important book that brings inspirational knowledge of the Spirit of Jezebel.
This reading could very well be the book that delivers the knowledge to the Church that continues to divide and separate. ….in „Recognizing the spirit of Jezebel and It’s Attributes..“. Author Vicky Benson draws from the „Holy Spirit“ and the „Holy Scriptures,“ bring out biblical insights coupled with personal examples, to give readers the wisdom and clarity on Demonic Spirits linked to that of Jezebel. The Spirit of the Lord called Vicky Benson into ministry in the year 1979, one in spirit with her husband, Apostle and Prophet Roger E. Benson. Their ministry, „The Last Days Ministries International“ is based on Luke 4:18-19. Over the five-year period of time, much warfare and many spiritual battles raged in their lives. It was the 28 years of experience that enabled Vicky Benson, in the Lord, to write this book, teaching on the attributes of Jezebel. She gives God all the Honor and Glory for this book and gives God all the Praise for it being published.
Available at:
https://www.bookdepository.com/Recognizing-the-Spirits-of-Jezebel-and-Its-Attributes-Vicky-Benson/9781609570828

Unmasking the Jezebel Spirit

A Recommendation RT Kendal writes on the cover:
This is a book which every leader and every lay person needs to read, and which can even save your church or ministry. When a friend sent me this book, I must confess to approaching it with some considerable reservations. I have heard the term ‘Jezebel spirit’ being bandied around too often for comfort, and have seen all too many people chasing ‘shadows’ . I found this book a revelation, however. It not only made sense of a number of situations we ha ve been involved in ourselves, but explained what was going on with far more insight than we could possibly have done. It also alerts the Body of Christ to see just how widespread this problem r eally is. So far from being a case of ‘crying wolf,’ Jackson’s teaching unmasks some of the really serious ways by which churches and organisations are being undermined.
 
You can order the book :
https://www.bookdepository.com/Unmasking-the-Jezebel-Spirit-John-Paul-Jackson/9781584830498?ref=grid-view&qid=1504289149871&sr=1-13

Následky pověry a okultních praktik

Zatížení, vyplývající z přijetí satanské pomoci, má dalekosáhlé důsledky. Nejde tu o nic bezvýznamného. Ďábel chce zabránit, aby lidé poznali jeho pravou podstatu. Zde nám může pomoci pouze Bůh.

Návrh modlitby 

Dříve, než se budeme zabývat okultními důsledky, chtěl bych, abyste se se mnou modlili k Bohu o jeho pomoc a blízkost. Je to návrh modlitby, a já vás prosím, abyste seji modlili nahlas:

Modlete se nahlas!

„Všemocný  Bože,   ve jménu  Ježíše  Krista  přicházím  k Tobě s prosbou i s díky. Ukaž mi, kde jsem se ve svém životě zabýval okultními praktikami. Dej mi poznat, jaký byl jejich vliv a účinek na můj život. Ukaž mi jakou cenu ode mně ďábel žádá. V Bibli jsi slíbil: ‚Když přijde Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.‘

Věřím tomu zaslíbeni. Děkuji Ti, že jsem poznal, v čem jsem se provinil a jaké to má v mém živote důsledky.

Stavím se nyní pod Tvou ochranu a odvolávám se na Tvého Syna Ježíše Krista. Ty jsi zaslíbil: ‚Kdo se přizná k Ježíši a bude vzývat jeho jméno, bude zachráněn.‘ Věřím, že Ježíš Kristus mě skutečně může vysvobodit z moci satana. Děkuji Ti za viditelné vítězství, které jsi mi nyní dal. Amen.“

Nejprve si musíme uvědomit, že JEŽÍŠ JE VÍTĚZ! Bůh řekl:

JEŽÍŠ JE VÍTĚZ!

„Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby  zmařil činy ďáblovy.“ (l Jan 3,8)

Pokračuj v čítaní

Spôsoby práce ducha Jezabel

Hlavné špecifické črty ducha Jezabel

Uvádzam 11 špecifických čŕt, ktoré som rozpoznal na nositeľovi tohto ducha, ktorý sa v ňom usadil. Tento typ ducha sa rád hrá v každom čase v ktorom sa nachádza a v kom sa nachádza.

 1. Zlé osobnostné črty Jezabel ducha
 2. Analógia pavučiny
 3. Na hostiteľovi je charizmatický druh energie
 4. Rád sa napojí na bystrých, inteligentných a atraktívnych ľudí
 5. Vždy sa bude snažiť byť centrom pozornosti
 6. Snaží sa začleniť, útočiť a rozložiť všetko
 7. Bude útočiť na každého vo vedúcej pozícií
 8. Pracuje v tandeme s posmešným duchom (duchom irónie)
 9. Obzvlášť útočí na prorokov, modlitebníkov a proti použitiu duchovných zbraní
 10. Príležitostne sa vystaví na fotografií hostiteľa
 11. Hostiteľ obyčajne netuší, že je nositeľom tohto ducha

        Stručne rozoberiem  každú črtu, ktorú môžeme pozorovať na nositeľovi tohto ducha, aby ste videli, akým spôsobom sa okúsi postaviť proti vám a zraziť vás z pozície.

Pokračuj v čítaní

Čarodějnictví – veřejný nepřítel číslo jedna (D.Prince)

Pro označování různých forem satanské moci se obvykle používají tři základní pojmy: věštectví, kouzelnictví a čarodějnictví.

Věštectví je v podstatě vše, co se týká předpovídání budoucnosti. Věštba je vynášena na základě nadpřirozeného zjevení, na základě pohledu upřeného do křišťálové koule, na základě snů, čtením čar na dlani, a věštěním ze šálku, pomocí tarokových karet a mnoha dalších způsobů. Tomu všemu se říká věštectví.

Kouzelnictví je moc, která působí prostřednictvím předmětů, jejichž účinkem má nastat nějaká fyzická změna. Nejčastěji to bývají fetiše, přívěsky, amulety a náramky. V mnohých případech jsou lidé zotročováni mocí kouzelnictví, protože jim byl darován nějaký prsten nebo jakákoli jiná věc satanského původu. O tom, že předmět má tento původ, tito lidé vůbec neví.

Pro vysvětlení uvedu takovou zkušenost. Před několika lety v jednom hotelu v Mami sloužil můj přítel lidem s nestejně dlouhýma nohama. Moc Boží působila a nohy dorůstaly do stejné délky přesně tak, jak tomu bylo dnes dopoledne zde. Přišel tam tehdy dopředu nějaký mladý muž, který měl jednu nápadně kratší. Když ale bratr, který tam sloužil, jeho nohu uchopil, ta kratší nedorostla. Ani se nepohnula a tak se přišlo na to, že onen mladý muž má náramek kolem kotníku. Bratr mu řekl: “Odkud máš ten náramek? Jak jsi ho získal?“
„Dostal jsem ho od přítelkyně.“ Bratr se ptal dále: “Proč ho nosíš? Nepřipisuješ tomu náramku nějaké magické schopnosti?“
„Ne.“
„A ta tvá přítelkyně?“
„No, to nevím.“
„Myslíš, že by mohla vyhledávat nadpřirozenou pomoc jinde, než u Boha a tak být ve vzpouře?“
„To je možné.“
„Byl bys ochoten ten náramek odložit?“
Mladík ten náramek odložil a v tom okamžiku, bez další modlitby, ta noha dorostla.
Všimněte si, že ho satan svazoval nadpřirozenou mocí prostřednictvím tohoto předmětu.
Kouzelnictví také působí skrze hudbu a tanec. Existuje mnoho hudebních žánrů a druhů tance, které jsou potrubím satanského nadpřirozené moci. Rokenrol, rock a jim podobné hudební styly jsou vesměs inspirovány duchovními mocnostmi zla, které při této hudbě působí a vkládají do ní svou energii. Ti lidé, kteří jsou touto hudbou pohlceni, se těmto mocnostem otevírají. Už bylo vysvobozeno od démonů mnoho lidí, kteří se dostali do zajetí prostřednictvím rockové hudby.
Toto všechno je oblast kouzelnictví.
 

Môžem čítať horoskopy alebo nie? Môžu mi škodiť?

Pred niekoľkými dňami som mal zaujímavý rozhovor s osobami, ktoré sa pýtali na veľa vecí ohľadom ezoteriky a okultizmu. Myslím, že bude potrebné alebo lepšie povedané osožné, napísať niekoľko riadkov aj na tomto mieste, aby sme spoznali viac z týchto tém. Bohužiaľ sú dnes veľmi rozšírené, nepoznané, a tak veselo pôsobia na kresťanov bez toho, že by o tom vedeli. Nasledujúce informácie som získal od bývalého exorcistu Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy vdp. Antona Solčianskeho, bývalého exorcistu v Čechách Vojtecha Kodeta a na Slovensku známeho exorcistu a prednášateľa Eliasa Vellu.
Teraz niekoľko slov k horoskopom. Je potrebné povedať, že horoskopy nepochádzajú od Ducha Svätého, ale nášho nepriateľa – nečistého ducha, Satana. Je ich veľa, nachádzajú sa v novinách a časopisoch a množstvo ľudí ich číta, aby sa dozvedeli aká bude ich budúcnosť. Háčik je v tom, že našu budúcnosť pozná iba Boh a z časti anjeli, nakoľko im to Boh umožní (sv. Tomáš Akvinský spracoval veľký traktát o anjeloch v Teologickej summe). Horoskop hovorí, že dnes ma čaká toto alebo ono. Ak by to však bola pravda, potom by som nemohol mať slobodnú vôľu, pretože všetko by bolo predurčené a ja by som bol iba figúrkou, s ktorou niekto iný pohybuje. V skutočnosti to tak nie je. Boh mi dal slobodnú vôľu a ja sa môžem slobodne rozhodovať v každej situácii. Môžem sa rozhodnúť či urobím to alebo ono.
 

V čom je okultizmus a ezoterika nebezpečná pre deti, čo hovoria odborníci na duchovný život na Harryho Pottera

Možno sa to ani nezdá pravdepodobné, ale tak isto deti, ako aj my všetci, sme dnes veľmi ohrození vlnou okultizmu a ezoteriky, ktorá sa veľmi voľne a bez zábran propaguje, a tak škodí mnohým ľuďom, ktorí sú možno presvedčení, že jej užívaním robia správnu vec, ktorá by im mala pomôcť. Opak je však pravdou, a preto chceme znovu napísať niečo o nebezpečenstve, ktoré deťom hrozí. Vojtech Kodet, O. Carm., súčasný generálny delegát Rádu karmelitánov v Čechách, kňaz, exercitátor a exorcista s bohatými skúsenosťami z tejto oblasti, uvádza nasledovné informácie.
Deti sa s okultizmom a ezoterikou stretávajú v škole, na výletoch, v táboroch atď. Dnes existuje veľa časopisov, kde sú podávané presné návody, ako prevádzať niektoré okultné praktiky: ako niekoho očarovať, prekliať, zlorečiť, snažiť sa niekoho čarami ovplyvniť, aby urobil toto alebo ono, aby sa do niekoho zaľúbil alebo aby sa niekomu niečo nepodarilo či prekazilo a podobne.

Ďalšou formou je takzvané vyvolávanie duchov – špiritizmus, ktoré deti v školách skúšajú, ako určitú formu zábavy. Tak isto si k tomu nachádzajú návody či už v časopisoch alebo na internete a medzi sebou si ich šíria, a potom následne skúšajú. Problém však nastáva v tom, že duše zomrelých nemožno vyvolať, nemožno s nimi komunikovať. Boh dáva za istých okolností možnosť, aby sa duše zomrelých istým spôsobom niekomu prejavili, ako to bolo napríklad v živote sv. Jána Bosca, ktorému duša zomrelého spolužiaka z kňazského seminára potvrdila existenciu života po smrti alebo ktorému sv. Dominik Sávio po smrti priniesol určité posolstvo o chlapcoch, ktorí mu boli zverení. Iným prípadom je, keď sa duša, ktorá dostala pri osobnom súde po smrti rozsudok očistca, s Božím dovolením istým spôsobom pripomenie svojim blízkym, napríklad vo sne a pod., a tak im chce dať vedieť, že potrebuje, aby sa za ňu dali slúžiť sväté omše a aby sa za ňu blízki modlili, pretože sama si už pomôcť nemôže, ako nám to presne udáva katolícka vierouka. Tieto prípady poznáme zo spisov mystikov, napríklad sv. Jána Mária Vianneya, sv. Jána z Kríža alebo sv. Kataríny Janovskej. Pri špiritizme si však zúčastnení myslia, že vyvolajú určitú dušu zomrelého, aby im povedala nejaké posolstvo. Omyl v tomto všetkom je ten, že dotyční ľudia nemajú do činenia s touto dušou zosnulého, ale majú do činenia so zlým duchom, démonom, s padnutým anjelom. Ako nám to uvádza katolícka vierouka, časť dogmatickej teológie nazývaná angeológia, teda náuka o anjeloch, anjeli majú vyššie poznanie a schopnosti ako človek. Nie sú viazaní na materiálne telo a poznávajú jediným úkonom poznania, teda nie diskurzívnym spôsobom, ako je to u človeka, ktorý sa musí pracne mnohé veci naučiť. Preto padlí anjeli, démoni, poznajú napríklad tie veci, ktoré nikto iní nemá ako vedieť. Môžu to byť veci, ktoré sa týkajú duše, ktorú si dotyční ľudia myslia, že vyvolali. Majú však do činenia s démonom, ktorí napríklad túto dušu v minulosti pokúšal a pod. Preto špiritizmus vyzerá ako vyvolanie duše zosnulého, ale v skutočnosti ide o komunikáciu s démonom. Je to veľmi riskantné a škodlivé zahrávanie, ktoré vždy zanecháva dôsledky, pretože dotyční, ktorí sa takéhoto sedenia zúčastnia, dávajú svojou vôľou súhlas k tomu, aby na nich démon otvorene mohol pôsobiť. Preto sa nemožno diviť, keď sa neskôr dostavia negatívne následky. Ešte ťažšie môžu byť tieto následky pre deti, ktorých psychika je ešte krehká.