• Tematické bloky

Modlitba za oslobodenie I.- postup

1. Rozhovor

Opýtaj sa, či osoba, s ktorou sa modlíš, chce byť slobodná. Musí urobiť rozhodnutie o znovu získaní slobody. Ak nechce, nepokračuj!

Ohlas jej evanjelium a priveď ju k Ježišovi cez vyznanie viery a odovzdanie celé svojho života, všetkých oblasti. Ak nechce, nepokračuj! Môžeš použiť formu obnovenia krstných sľubov z obradov Veľkonočnej vigílie a pripojiť otázku, či chce daná osoba odovzdať celý svoj život Ježišovi, a či chce byť slobodná.

Hľadaj korene problémov a neslobody /opakované situácie/, pros o svetlo. Môžeš si pomôcť nasledujúcimi otázkami. Pokračuj v čítaní

7 biblických veršů na pomoc v duchovním boji

V duchovní oblasti jsme všichni v neustálém duchovním boji a náš nepřítel, ďábel, je velký. Má za sebou tisíciletou zkušenost, jak pokoušet, ničit a odvádět lidi z Boží přítomnosti.

Ale i když náš nepřítel je velký, náš Bůh je mnohem větší. A jedna věc je jistá; už teď jsme na vítězné straně. Díky tomu, co pro nás Ježíš vykonal na kříži, můžeme žít vítězně a bojovat proti nepříteli s odhodláním vyhrát. Bůh bojuje za nás a vyzbrojuje nás k boji.

V čase pokušení, když nás nepřítel klame, obviňuje nebo odsuzuje, Bůh nás posiluje svým slovem proti silám zla a plánům nepřítele. Možná jste právě dnes v nějaké formě duchovního boje a potřebujete pohled do Božího slova.

Těchto sedm biblických veršů o duchovním boji nám mohou pomoci vyhrát v boji proti nepříteli a přihlásit se k vítězství v Kristu. Pokračuj v čítaní

Kdo jsou manipulující osobnosti

1.Sympatický manipulátor

Nejčastější výskyt, dokonale skrývá hru. Usměvavý, přívětivý, veselý a chvílemi i pozorný k ostatním, hovorný a snadno navazuje kontakt. Proniká snadno do prostoru druhých a okamžitě si ho přisvojuje. Jeví se jako milý, vyrovnaný člověk, jehož náklonnost by nás těšila.

             Dokonale využívají fakt, že raději vyhovíme přáním a potřebám lidem, kteří se projevují sympaticky. Asi 60% z manipulátorů se řídí zásadou navázat co nejrychleji přátelské vztahy nebo vzbudit hned sympatie – jsou usměvaví, pozorní, štědří a obětaví (dávaj dárečky a ochotně pro druhé něco dělají), uchylují se k lichotkám.

Rozdíl mezi sympatickým manipulátorem a sympatickým člověkem: Pokračuj v čítaní

Ovláda vás manipulátor? Vieme, ako ho dostať na lopatky!

             Je sympatický, milý, usmievavý, zábavný, pôsobí dojmom inteligentného a rozhľadeného človeka, všetko vie a pozná … a predsa sa v jeho prítomnosti cítite nepríjemne, neslobodne a vaše sebavedomie sa scvrkáva na nepatrnú bodku. Nuž možno máte do činenia s nebezpečným úkazom – manipulátorskou osobnosťou.

             Manipulátor – topiaci sa diktátor

Manipulátor môže mať viacero podôb, môže pôsobiť ako dobrý altruista, tvrdý diktátor alebo obeť potrebujúca vašu pomoc. Zaliečaním, chválami, prípadne vzbudzovaním pocitu viny si vás snaží získať, hrá sa na kamaráta, na ktorého sa možno vždy spoľahnúť alebo úbožiatko, o ktoré sa treba starať. Keďže spočiatku vystupuje presvedčivo, takmer každý mu bez odporu podľahne.

             Až neskôr vyjde najavo, že je to tvor bez chrbtovej kosti, neváhajúci sa uchýliť k tým najrafinovanejším zbraniam proti svojmu okoliu. V skutočnosti je to totiž osoba vnútorne veľmi nešťastná a nespokojná sama so sebou. Je to topiaci sa človek, ktorý sa po chrbtoch druhých snaží dostať nahor. Pokračuj v čítaní

Nejste jako loutka? Techniky manipulace a jak se jim bránit…

     

     Každý z nás určitě někdy navštívil divadlo, a někteří dokonce i loutkové divadlo. Rádi se díváme na výplody fantasie aktérů, kteří pohybují vtipně loutkami. Ale co když jsme my sami někým ovládáni? Co když se staneme loutkami, které se vtipně pohybují po trase, kterou nám kdosi určí? Jak zpřetrhat nitky, které nás ovládají?

         Problematika definice manipulace

         Pojem manipulace pochází z latinského manipulo, které znamená „dělat něco rukama“. I proto slovo manipulace nemůžeme chápat pouze v negativním smyslu. Dnes ho můžeme používat i v dalších významech – například manipulace s předmětem, manipulace s jazykem. V negativním významu byl pojem poprvé použit v roce 1964 pro nepoctivé ovlivňování voličů.  Pokračuj v čítaní

6 zásad, ako sa nenechať zmanipulovať

 

Na žiadnu manipuláciu sa nedá vopred pripraviť. Najdôležitejšou obranou je väčšinou to, že manipulátorov zámer a príslušnú taktiku vopred odhalíte. Účinnú ochranu predstavuje potom to, že rozpoznáte, čo sa vlastne deje a prípadne to dokážete aj pomenovať.

Základným krokom k obrane proti skrytým útokom a vplyvom akéhokoľvek manipulátora je uvedomenie si skutočnosti, že niekto vami naozaj manipuluje. Keď si to uvedomíte, dokážete okamžite takéto správanie blokovať. Pokračuj v čítaní

Pozor na manipulátorov

          Pocity a emócie sú veľkými spojencami manipulátora. Manipulátor totiž vie, že emócie veľmi ľahko a rýchlo vyraďujú z činnosti mozog. Tiež si je vedomý toho, že práve emócie ovplyvňujú a riadia všetky druhy rozhodovania. Ak manipulátor využíva k presadeniu svojho stanoviska alebo  jeho vyvrátenie emócie nekoho iného, tak hovoríme o emocionálnych apeloch. Emocionálny apel by mal partnera donútiť k tomu, aby prijal alebo odmietol určité tvrdenie. V týchto prípadoch nejde o skutočné presviedčanie. Skôr je volená stratégia ovplyvňovania, ktorá má dotlačiť partnera k určitému rozhodnutiu. Manipulátor pri tejto taktike pracuje s veľkým množstvom emócií. Využíva súcit, strach, solidaritu, závisť, nenávisť, pýchu a podobne. Týmito emocionálnymi apelmi sa zameriava na partnerove inštikty. Ide mu hlavne o jedno. Potrebuje z činnosti vyradiť kritické myslenie a presadiť svoje ciele. Pozrime sa  na niektoré z množstva emocionálnych apelov, ktoré sa najbežnejšie používajú. Pokračuj v čítaní

Podľa akého správania spoznáte manipulátora?

Považovali ste sa predtým za vyrovnanú osobnosť a teraz máte o sebe čoraz viac pochybností? Začínate vo svojom vnútri pochybovať o svojich schopnostiach, odborných vedomostiach alebo danostiach, vlastnostiach alebo profesijných kvalitách? Ste pod neustálym tlakom a v strese? Získavate dojem, že nedokážete vhodne komunikovať?

Začínajú sa u vás objavovať aj rôznorodé fyzické problémy, napríklad poruchy spánku, búšenie srdca, dýchacie ťažkosti, bolesti hlavy, žalúdka, zvýšený krvný tlak, kŕče, závraty, kožné problémy alebo sa dokonca dostavujú i depresívne stavy? Ak ste na viaceré predchádzajúce otázky odpovedali kladne, pravdepodobne ste sa stali terčom psychickej manipulácie a neunikli ste manipulatívnym praktikám manipulátora. Pokračuj v čítaní

Manipulativní jednání

  1. Nejasný kontext sdělení.

             Manipulátor nechce podávat jasné a srozumitelné myšlenky, protože pro manipulaci je výhodnější používat jakousi „mlhu“, pomocí které lze kdykoliv kohokoliv tlačit do pozice „ty moje myšlenky nechápeš“. S tím bývá často spojeno jakési „skromné povznesení se nad věc“, kterým manipulátor dává skrytě najevo, že má převahu, že jeho myšlenky zůstávají u některých lidí nepochopené, dává najevo, že to přece není jeho vina.

  1. Uhýbání přímým otázkám.

             Manipulátor nemůže a nechce odpovídat na přímé otázky přímými odpověďmi, protože to mu ubírá prostor pro manipulaci a byl by nucen říct konkrétní věci, které by mohly projevit rozporuplnost jeho sdělení. Manipulátor totiž používá sdělení účelově a není pro něj důležité, co říká,ale jakého výsledku dosáhne, tudíž tvrdí to, co se mu právě hodí, ale nikdo nesmí poznat, že jsou v tom rozpory, proto na přímé otázky neodpovídá. Pokračuj v čítaní

MANIPULACE V KOMUNIKACI

            Značná část manipulátorů využívá masky okouzlujícího člověka za účelem vzbudit v ostatních sympatie a navázat co nejrychleji přátelské vztahy. Jsou usměvaví, pozorní a přívětiví, uchylují se k lichotkám a poklonám. Je-li takový manipulátor v pozici klienta, snaží se dobře zapůsobit a vytvořit přátelské ovzduší, aby mohl žádat o drobné laskavosti a výhody, často pod záminkou pomoci druhým. Jestliže se však jeho požadavky stupňují nebo se stanou nepřijatelnými a je pracovníkem odmítnut, mění se ze sympatického člověka v jízlivého kritika. Manipulátor často dává najevo pohrdání těmi, kdo nemají stejné vědomosti jako on, podivuje se nad neznalostí ostatních, chová se autoritativně a nepříjemně. Jako klient se často domáhá jednání s osobou na vyšší úrovni, s nadřízeným. Ptá se na věk, vzdělání, délku praxe, aby mohl zpochybnit odbornost pracovníka, chová se povýšeně, chybí mu zdvořilost a etické cítění.

I když pracovník manipulátora rozezná, nemůže s ním přerušit kontakt či přestat komunikovat. Může ale dát najevo, že jeho taktiku odhalil, nenechat se jí ovlivnit a udržet si zdravý odstup.

Pokračuj v čítaní

  • Preložiť – Translate