Ego-obranné mechanismy

Pro uspokojivou funkci jakéhokoli systému, tedy i lidského organismu, je třeba zajistit, aby byly jednotlivé složky daného systému v rovnováze. K udržování a obnovování rovnovážného stavu disponujeme širokou škálou nejrůznějších mechanismů, reakcí. Příkladem z oblasti biologie může být třeba udržování stálé tělesné teploty: v momentě, kdy se naše teplota dostane mimo tolerované hodnoty, zahájí náš organismus celou řadu protiakcí (zvýší nebo naopak omezí výdej tepla – husí kůže, zúžení vlásečnic, pocení…), jejichž cílem je dosažení takové teploty, při niž naše tělo optimálně funguje. Ego obranné mechanismy slouží stejnému účelu, tj. zachovávání harmonie, a to na úrovni naší psychiky, resp. ega. Jsou to specifické způsoby chování a používáme je v případech, kdy hrozí narušení naší vnitřní psychické rovnováhy. Ego-obranné mechanismy mají chránit naše já, zachovávat pocit vlastní hodnoty v situacích neúspěchu, selhání, při pocitech viny, studu apod.

Tyto zážitky totiž vyvolávají vnitřní napětí, úzkost, a tím komplikují normální fungování naší osobnosti. Obranné mechanismy jsou vlastně sebeklamy, jimiž se bráníme poznání pro nás nepříjemných skutečností. Obranných mechanismů je v současné době popsáno zhruba 40; všechny mají společné to, že pracují na úrovni nevědomí (jejich použití si neuvědomujeme) a že nějak překrucují nebo popírají realitu. Poprvé je popsal zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. Zde je přehled několika nejznámějších a nejpoužívanějších obranných mechanismů:

Popření je jednoduchá obrana, kdy dotyčný nechce uznat nebo vnímat nějakou frustrující skutečnost; zavře před ní oči. Příkladem může být dlouholetý silný kuřák, který věří, že neonemocní karcinomem plic, protože v jeho rodině ho přece nikdy nikdo neměl. Tečka.

Pokračuj v čítaní

7 kroků k vyslyšené modlitbě

Jak se máme modlit? Bible nám říka, proste a dostanete. Říká také, pokud zůstanete ve mně, prostě o cokolkv chcete a stane se vám to. Co to znamená? Můžeme opravdu prosit o cokoliv? A jak se máme modlit aby Bůh na naši modlitbu vždy odpověděl?

Prevzaté z YouTube, Slovo Života Jihlava

Manipulace ve výchově

Mgr. et Mgr. Pavla Koucká Psycholožka, vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě a jednooborovou biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se především práci s rodiči: v Kolpingově azylovém domě pro matky s dětmi a ve své soukromé praxi. Vedla časopis Psychologie dnes, pracovala na Pražské lince důvěry a na Lince bezpečí. Je spoluautorkou knihy Výchova láskou a autorkou knih Zdravý rozum ve výchově a Uvolněné rodičovství. Publikační aktivity Mgr. et Mgr. Pavly Koucké najdete v naší Odborné knihovně.

0:12 Je manipulace častou příčinou problému, se kterým zá vámi klienti přijdou? 0:38 Trvá dlouho rozpoznat, že problémem je právě manipulace? Je pro terapeuta zjevná? 2:12 Je si manipulování vědom i sám manipulátor? 4:38 Dalo by se rozvést, jakou podobu může mít pozitivní manipulace? 6:24 Je patologická manipulace léčitelná? 9:02 Je patologický manipulátor schopen podstoupit terapii? 9:21 Platí, že manipulátory jsou často ti, kteří se s manipulací setkali v dětství? 10:01 Jaké jsou nejhorší dopady manipulace pro další život? 12:02 Mají lidé, kteří se v dětství setkali s manipulací zvýšenou míru sebereflexe? 13:59 Kde je hranice mezi zdravou a nezdravou manipulací? 16:47 Co může rodiči pomoct v tom, aby si uvědomil, že se stává manipulátorem? 19:13 Rovná se patologický manipulátor psychopat? Nebo jde o různé diagnózy? 20:07 Přejímá dítě manipulativní vzorec a stává se samo manipulátorem v kolektivu, ve kterém se pohybuje? 21:20 Jak lze nejlépe „přežít“ dětství s patologickým manipulátorem? 23:19 Prohrává nakonec manipulátor? Nepřichází o důležitou citovou vazbu? 25:19 Setkala jste se s tím, že již dítě samo řeší, že je manipulované?

YouTube