Okultismus ( P. Vojtěch Kodet)

Co je to okultismus? Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“ – tajný, skrytý, utajený. …

1. Co je to okultismus?
Okultismus představuje duchovní nauku („vědu“) spojenou se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají buď poznání nebo moc z jiného zdroje než z Boha, a to tam, kde takové poznání nebo moc může pocházet pouze z Boha. Jde o tajnou nebo skrytou nauku, která se zabývá nadsmyslovými jevy, jež nelze vědecky vysvětlit. Každá okultistická nauka vychází z přesvědčení, že ve světě kromě racionálně poznaných sil existují ještě jiné neznámé síly, se kterými může člověk nějakým způsobem zacházet a je ovládat pomocí magie nebo tajné praktiky, a tak dosáhnout nadvlády nad lidmi nebo věcmi. Takovými praktikami za účelem tajného poznání nebo moci se lidé otevírají působení zlých duchů, i když si to neuvědomují a často mají pocit, že nedělají nic špatného. Všechny křesťanské církve považují jakékoli formy okultismu za hříšné a škodící člověku na jeho životní cestě. Písmo svaté Starého i Nového zákona v tomto mluví zcela jasně.
Teoretickým základem pro okultismus je esoterismus (z řeckého „esoteros“ – uzavřený, vnitřní, vyhrazený několika jedincům). Esoterické učení je určeno zasvěcencům a uzavřeným skupinám. Zavazuje k uchování tajemství. Okultní praktiky se vykládají na základě zákonů esoterismu; okultismus je pak chápán jako praktické dotažení esoterismu.

Pokračuj v čítaní

The fruits of Jezebel and Ahab

In the past parts of this study, we say already many fruits from Jezebel and Ahab described. In this part we are going to look at the specific fruits. But before you continue, please keep in mind that it doesn’t mean that someone has the spirit of Jezebel or Ahab, when you see one or two fruits that you recognize. It is possible, but it’s not a fact until the Holy Spirit confirms it or when you start to recognize other fruits as well. We need to test everything before we draw any conclusions, otherwise we can damage and divide, which is also an aim of satan. Gods aim is to unite and to have a united bride. But not at any cost. The Holy Spirit in us cannot be one with evil spirits, nor wants to have part of their works. So the evil spirits need to be exposed and cast out. The people can stay, if they are willing to repent, but the spirits need to be cast out. One of the most important fruits of true repentance is when you see true humility in a persons life and a desire to serve, instead of ruling. Now let’s look at the fruits of Jezebel and Ahab.

Pokračuj v čítaní

The methods of Jezebel and Ahab

Before this world was created, there was a time when satan was called “Lucifer”, the carrier of Light. He was a beautiful creature, he was the worship leader of heaven. Even his body was some sort of instrument to worship God with (Ezekiel 28:13). Back then he was the only anointed cherub, covering the throne of God (Ezekiel 28:14). No other creature was ever so close to God then he was at that time. If there is someone who knows what worship, anointing and wisdom of God are, then it is satan. He also was very familiar with the FIRE of God. After all, he served God in the midst of all those things for a long long time. Until he was banned from Gods holy mountain, because of his pride. But make no mistake. He still knows very well what all those things are. Even better then most Christians. Satan is an expert in knowledge and experience with:

  • The Light of God (he was the carrier of it)
  • The worship of God (he was the worship leader of heaven)
  • The anointing of God (before his fall he was the only anointed cherub)
  • The wisdom of God (he lived in the midst of Gods holy mountain)
  • The fire of God (he walked in the midst of the fiery stones)

Pokračuj v čítaní