ÚVOD

  • Strácate sebadôveru? Objavujú sa u vás náznaky pocitov menejcennosti, ktoré v poslednom čase silnejú? Považovali ste sa predtým za viac-menej vyrovnanú osobnosť a teraz máte o sebe čoraz viac pochybností? Začínate vo svojom vnútri pochybovať o svojich schopnostiach, odborných vedomostiach alebo danostiach a vlastnostiach, ľudských, príp. profesijných kvalitách? Ste pod neustálym tlakom a v strese? Získavate dojem, že nedokážete vhodne komunikovať?

  • Čelíte v medziľudských vzťahoch ťažkostiam, s akými ste sa predtým nikdy alebo nikde nestretli? Leží vám nejaká osoba alebo určité osoby v hlave a často o nej, či o nich hovoríte alebo ich spomínate? Má na vás vzťah s touto osobou či osobami devastujúce účinky, ktoré si neuvedomujete? Vyskytuje sa vo vašej blízkosti niekto, kto vo vás vzbudzuje pocity viny, zvaľuje na vás svoju zodpovednosť, zasieva vo vašom okolí hádky, správa sa k vám alebo aj k iným ľuďom s nedostatkom rešpektu? Neviete na svoje nejasné tušenia o negatívnom účinku takýchto osôb vo svojom živote nájsť žiadne racionálne vysvetlenie?
  • Začínajú sa u vás objavovať aj rôznorodé fyzické problémy (poruchy spánku, búšenie srdca, dýchacie ťažkosti, bolesti hlavy, žalúdka, zvýšený krvný tlak, kŕče, závraty, kožné problémy, atď.) alebo sa dokonca dostavujú i depresívne stavy? Ak ste na viaceré predchádzajúce otázky odpovedali kladne, pravdepodobne ste sa stali terčom psychickej manipulácie a neunikli ste manipulatívnym praktikám manipulátora.
  • Chodíte do spoločenstva, cirkvi a máte pocit že ste zneužití a manipulovaní? Strácate pôdu pod nohami ako autorita rodiny, cirkvi, zboru, prorockej služby? Sú vo vašej rodine deštruktívne fyziologické a psychické prejavy (časté úrazy, rozvody, závislosť na drogách atď.)
  • Tento web prináša čiastočne odpovede na tieto otázky, objasňuje manipuláciu, v čom spočíva, prečo je nebezpečná, charakterizuje manipulatívne osobnosti, nástroje manipulácie a jej dôsledky na zdravie a vzťahy, naznačuje spôsoby ochrany voči manipulácii. Poskytuje textové, audio a video odkazy na hlbšie štúdium manipulácie spolu s návodmi psychológov na jej riešenie.
  • Nakoľko manipulácia je používaná na dosiahnutie ambícií manipulátora i  v rôznych náboženských spoločenstvách, združeniach, rozhodli sme sa jej venovať osobitnú časť z pohľadu Biblie.
  • V časti okultizmus sú uvedené odkazy na rôzne prednášky, svedectvá. Okultné sily využívajú rôzne spôsoby (mágia v rôznych formách, veštenie, atď.) na poviazanie človeka a jeho postupné zničenie.
  • Doplnili sme časť duchovného boja. Ak sa človek vzoprie démonickým silám, vstupuje tak do boja s nimi, či si to uvedomuje alebo nie. Pridané sú niektoré modlitby slúžiace k oslobodeniu človeka. Ak sú modlitby za oslobodenie vyslovované s vierou, modlitba postupne prináša  svoje dobré ovocie. Ak by ste mali problém sa modliť a chcete svoj stav zmeniť, obráťte sa prosím na skúsenú dôveryhodnú duchovnú autoritu kresťanského spoločenstva vo vašom okolí. Dôveryhodnosť rozlíšite ich spôsobom života a ovocím, ktoré ich sprevádza (vzťahy v rodine, s priateľmi, v práci…).
  • Pre hlbšie štúdium duchovných aspektov manipulácie a okultizmu na človeka je vložený i cudzojazyčný materiál 
  • Ak by ste sa chceli podeliť so skúsenosťami s manipuláciou, vytvorili sme samostatnú časť webu pre vaše príbehy. Správca webu si však vyhradzuje právo uverejňovať iba slušné, neurážlivé príspevky zamerané na  tému manipulácie.

Comments are closed