Duchovní boj – Kristovo víťezství nad světem, telem i mocnostmi temna

Z obsahu:

1. Boží zbroj:Zamyšlení nad Efezským 6, 10-20

Moc musíme v duchovním boji uplatňovat s velkou obozřetností, abychom si byli jistí, že ji uplatňujeme správnym způsobem a proti správnemu nepříteli.

2. Pozor na Satanovy ostny

Sedm způsobů, kterými se nepřítel snaží ochromit pastory.

3. Tři perspektivy na duchovní boj z pera českých autorů

4. Souboj ideí, konceptů a myšlenek

Duchovní boj se často odehrává v oblasti idejí, konceptů a myšlenek. Jak se tedy mohou pastoři a křesťané obecně sebavědomě do této bitvy postavit?

5. Životní filosofie a neviditelný svět

Nesprávne zformovaná životní filosofie je nebezpečná a snadno podléha démonickému klamu. Avšak správne zformovaná filosofie založená na biblické pravdě umožňuje veřícím rozpoznat démonickou aktivitu a ovlivnit jejich reakci na neviditený svět.

6. Démonické síly a život křesťana: Jakým způsobem ďábel ovlivňuje veřící

Písmo potvrzuje realitu  duchovního světa. Západní křestané, včetně evangelikálů a letničných, jsou však jen s velkými obtížemi schopni vysvětlit a popsat tuto neempirickou dimenzi reality. Špatná diagnóza tak může bránit v nalezení východisek pro ty, kdo bojují s problémy.

Pokračuj v čítaní

Fruits of Jezebel

The spirit of Jezebel inflicts poverty, infirmity, divination and a spirit of religion. Jezebel also brings confusion, fear and doubt into lives and circumstances. Jezebel operates with the Python spirit – it feels as if the life and breath were being squeezed out of you! It targets the anointing and even while ministering, you could experience an attack of dizziness and confusion coming over your mind!

A. WITCHCRAFT:

Control and uses manipulation, intimidation and domination

B. IDOLATRY

“If you are Elijah, I am Jezebel. So may gods do to me and more so if I do not make your life as a life of one of them by this time tomorrow.” Putting the names in opposition Elijah verses Jezebel, puts the respective deities in opposition as well for Elijah’s name means: “Yahweh is my God”. Jezebel means “Baal” or “Bel” meaning prince /principality.
C. SEXUAL IMMORALITY

E. DECEPTION

She does a lot of the deceiving and influencing through religious spirits.

Pokračuj v čítaní