Korene nevery a okultizmu

Praktizovanie rôznych foriem okultizmu je jedným z najťažších hriechov proti prvému Božiemu prikázaniu. Aké sú najhlbšie korene tohto hriechu a nevery v Boha?

Falošný obraz Boha
 Ježiš Kristus nám zjavuje celú pravdu o tajomstve Boha, ktorý je jeden v dokonalom spoločenstve osôb: Otca, Syna a Ducha Svätého. Každého z nás povolal k životu a do spoločenstva lásky s ním. Ustavične nad nami bdie s veľkou nehou, mocou a rozhodnosťou najlepšieho Otca. Existujeme a žijeme len preto, lebo nás Boh miluje. Láskou Boha je osoba – Duch Svätý. On je vzájomnou láskou Otca a Syna. Celý svet bol stvorený a je udržiavaný pri živote silou tejto Lásky. Keď Stvoriteľ stvoril človeka na svoj obraz a podobu, urobil ho schopným milovať, čiže prijať dar Ducha Svätého a odovzdávať ho iným. V tomto je obsiahnutá najväčšia dôstojnosť človeka – že skrze modlitbu môže nadviazať osobný vzťah lásky s Bohom, spojiť sa s ním vo sviatostiach, dovoliť Bohu, aby ho oslobodzoval z otroctva hriechov a uzdravoval zo všetkých zranení, slabostí, chorôb ducha, aby človek mohol bez prekážok milovať láskou, ktorú mu dáva Boh. Toto je plnosť šťastia: byť milovaný a milovať čistou, nezničiteľnou láskou.

Túto pravda o Bohu ustavične spochybňuje a deformuje v ľudskej mysli sila zla. V opise prvotného hriechu Satan, ktorého Ježiš nazval „luhárom a otcom lži“ (Jn 8, 44), našepkáva človeku myšlienku, že Boh ho nemiluje, pretože mu svojím zákazom bráni dosiahnuť úplné šťastie: „Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš“ (Gn 2, 17). Diabol spochybňuje to, čo hovorí Boh: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo“ (Gn 3, 4 – 5). Poznať dobro a zlo znamená dosiahnuť Božiu všemohúcnosť. Adam a Eva uverili diablovi, a prestali veriť Bohu. Uverili, že hriech im prinesie plnosť šťastia, a prestali veriť v to, čo hovoril Boh: že hriech zabíja lásku, vedie k duchovnej smrti a k zotročeniu silou zla. Diablovi sa podarilo zdeformovať v ľudskej mysli obraz Boha a podnietiť človeka k prvému hriechu, k odvrhnutiu viery v to, čo mu predtým zjavil Boh. Keďže diabol je „luhár a otec lži“ (Jn 8, 44), neprestáva sa pokúšať zdeformovať obraz Boha v duši a srdci človeka. Chce, aby človek prestal veriť a dôverovať Bohu, prestal sa modliť a neprijímal sviatosti, aby odvrhol Božie prikázania a morálne zásady a aby sám rozhodoval o tom, čo je dobré a čo zlé.
Človek, ktorý má vo svojom vnútri falošný obraz Boha, sa búri proti Bohu, uteká od neho, až nakoniec spochybňuje jeho existenciu. Nemecký filozof Friedrich Nietzsche napísal: „Keby Boh existoval, nedokázal by som zniesť, že ja nie som Boh.“ Ak človek uverí v to, čo diabol hovorí o Bohu, začne žiť v postoji vzbury voči Bohu a to sa stane príčinou jeho najväčšieho nešťastia a utrpenia. Naďalej bude hlboko túžiť po šťastí, ktoré je neuvedomenou túžbou po Bohu, ale začne ho hľadať v zmyslovej rovine, v rôznych ideológiách, sektách, pohanských náboženstvách alebo v okultizme.

Jóga a kresťanstvo nejdú dohromady

Svedectvo bývalej hinduistky Vasanti Watkinsonovej

V jakém kulturním prostředí jste vyrostla?
Vyrůstala jsem v Bombaji s rodiči a třemi sourozenci. Žili jsme v jedné místnosti, byli jsme chudí. Ale měli jsme šťastné dětství. Žili jsme v chudobě, ale netrápilo nás to, netoužili jsme po věcech, které má náš soused, protože ani on nic neměl.

Odmalička nás rodiče učili uctívat bohy, byli podstatnou součástí našeho života. Takže například v pondělí jsme nejedli maso, protože jsme tím uctívali konkrétního boha, v úterý jsme maso mít mohli, ale ve středu už jsme zase jedli jen zeleninu. A tak dále. Každý den jsme chodili do chrámu uctívat jiného boha, jen v neděli jsme měli volno. Moji rodiče byli přísní hinduisté.

Jaký vztah jste v mládí měla k hinduismu vy sama?
Byla jsem opravdu zbožnou hinduistkou. Věřila jsem v mnoho bohů, především jsem ale uctívala boha jménem Šiva. Používali jsme různé vonné tyčinky, uctívali jsme je kadidlem apod. Tehdy jsem neměla srovnání. O Ježíši mi nikdo neřekl. Vše, co jsem věděla o křesťanech, bylo, že slaví Vánoce, při kterých tančí, pijí a baví se, mají párty. Zatímco při diwali, při našem festivalu světel, jsme se modlili a konali očistné koupele. Koukali jsme se na křesťany skrz prsty. V hinduismu jsem vyrostla, ani mě nenapadlo o něm přemýšlet, byla jsem v něm spokojená.

Okultismus, satanismus, magie – co nabízí a co berou

Žijeme v době, kdy se spousta lidí nad věcmi v životě až tak nezamýšlí. Život běží rychle a my chceme rychlá řešení, rychlé informace, rychlé změny, snadnou možnost mít moc nad událostmi, věcmi, lidmi, moc k prosazení sebe.

Mladá generace navíc touží po silných zážitcích nejrůznějšího druhu. Ne každá zkušenost je ale taková, že naše „zkusím a uvidím“ zůstane bez následků. Jsou zkušenosti, které nejdou vzít zpátky a ovlivňují lidský život natrvalo.
Právě zkušenost s temnými silami, které se skrývají za celou oblastí okultních praktik, magie a satanismu, je tou, která poznamenává člověka trvale. Účel nesvětí prostředky a pomocí temných sil nemohu dosáhnout dobra.  Takové „dobro“ mi v něčem pomůže – a v něčem podstatnějším uškodí. Okultismus a magie totiž skutečně „funguje a pomáhá“ v mnoha věcech, které si člověk sám nedovede vyřešit. Ale za strašně krutou cenu – zničí život jemu samotnému. Jaké symptomy můžeme vidět v životě člověka, který se temným věcem nějakým způsobem otevřel? A co s tím můžeme dělat, když už se něco zlého stalo? 
S Bohem má vždycky a všechno v tomto světě nějaké řešení. Ten, který nás povolal do života v tomto světě, nás nenechal samotné. Je důležité, abychom měli ochotu si přiznat, že některá naše životní rozhodnutí nebyla správná, a prosit Boha, aby nám pomohl.

Přednáška, která zazněla v Ostravě v březnu 2017, je ke stažení zde.
http://karmel.d1net.cz/data/prednasky/okultismus_Ostrava_brezen_2017_.mp3

Okultismus a léčitelství

Všichni v sobě neseme podobu živého Boha, jsme stvořeni jako Jemu podobní, plní lásky a s Jeho pomocí jsme schopní velikého dobra – a právě tuto skutečnost v nás Boží nepřítel z hloubi duše nenávidí.

Skrze otevření se duchovním silám, které nejsou Boží, se člověk velmi snadno a mnohdy zcela dobrovolně může „namočit“ do něčeho, co je na hony vzdáleno Božímu světu a co mu může nesmírně zkomplikovat život.
Boží nepřítel vždy lidem nabízel a stále nabízí cestu rychlého štěstí, úspěchu a bohatství, to, že věci, které mají z hlediska Božího řádu dozrávat, on dá rychle a hned. Ale to není cesta k pravé svobodě, ke které nás Bůh stvořil..
Co tedy opravdu v životě nedělat? Co nestojí za to, abychom si tím život třeba i nadlouho zkomplikovali? Jaké jsou následky toho, když se člověk otevře věcem, které nemají s Bohem nic společného? A jak z toho ven, když už se něco špatného stalo?


Záznam přednášky z října 2015 je ke stažení zde.
http://karmel.d1net.cz/data/prednasky/Okultismus_lecitelstvi_Brno2015.mp3

Oblečenie a hračky s motívom Walt Disney. Automatické písanie. Prečo odmietnuť Harryho Pottera a iné aktuálne otázky

1 . Odmietanie svätej omše, pomazania svätenou vodou, akejkoľvek sväteniny, modlitby a čohokoľvek, čo je v spojení s Bohom – je to robota satana? Ako pomôcť takému človeku? 8:4212:54
2. Ako pripraviť olej sv. Jozefa – sú pri príprave magické prvky? Môžeme takýto olej používať alebo ho treba vyliať? 13:5317:47
3. Ako to je s meškaním na nedeľnú svätú omšu podľa učenia Cirkvi a následne so svätým prijímaním? 18:0133:32
4. Ako je to s neomylnosťou pápeža? Čo z učenia katolíckej Cirkvi je pre katolíka záväzné? 34:5142:25
5. Kontroverzné osobnosti z nedávnej histórie – niektoré spoločenstvá ich mená povrchne zneužívajú na rôzne ezoterické nezmysly 43:2852:54
6. Oblečenie a hračky s motívom Walt Disney – robíme správne, ak tieto veci svätíme svätenou vodou bez vedomia majiteľov týchto vecí? Stačí to, aby sme takto prosili Svätého Ducha o ochranu pred Zlým? 53:5258:11
7. Automatické písanie 58:551:00:51
8. Je rozdiel medzi obrazom symbolizujúcim milosrdenstvo Pána Ježiša, ktorý bol namaľovaný ako prvý na podnet sv. Faustíny a tými, ktoré boli namaľované neskôr? 1:01:271:08:13
9. Prečo odmietnuť Harryho Pottera 1:12:432:18:55

Diabol pracuje ako úžernícka nebankovka, požičia rád, aby časom získal všetko

Rozhovor s generálnym vikárom Trnavskej arcidiecézy a riaditeľom ABÚ Petrom Šimkom o nástrahách a omyloch týkajúcich sa 1. prikázania Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal 

V rozhovore sa dozviete:
– čo je modla a akým spôsobom človeka zotročuje,
– či sú veštci len zruční manipulátori alebo skutočne spolupracujú so zlými duchmi,
– čo si človek spôsobuje poverami, magickými, okultnými a ezoterickými činnosťami a predmetmi,
– ako sa magický rituál odrazí v živote človeka, ktorý si zaň zaplatí, aby tak zlikvidoval konkurenciu,
– aký je rozdiel medzi čiernou a bielou mágiou.

Prvé prikázanie Desatora zásadne ovplyvňuje ďalších deväť. Ako možno najlepšie pochopiť toto prepojenie?

Božie prikázania vytvárajú pyramídu zloženú z desiatich poschodí, pričom prvé prikázanie je podstava. Ak naruším podstavu, tak sa mi zosype alebo oslabí stavba ostatných deviatich poschodí. Takýmto spôsobom sú aj prikázania vzájomne prepojené.

Desať Božích prikázaní je vlastne jedno prikázanie rozdelené do desiatich kapitol: „Ja som Pán, Boh tvoj.“ To, že Pán je mojím Bohom, sa prejavuje dodržiavaním všetkých desiatich prikázaní. Prvé prikázanie sa teda začína až od slov „nebudeš mať iných bohov okrem mňa“.

Proti prvému prikázaniu sa prehrešujeme oveľa častejšie, než by sme si mohli myslieť. Ktoré hriechy sem spadajú?

Je pravdou, že proti prvému prikázaniu sa prehrešujeme najčastejšie. Už prví rodičia si chceli vytvoriť svoj svet a svoje pravidlá nezávislé od Boha podľa vzoru pokušiteľa. Neverili Bohu, že im chce dobre. Ak neveríme pravému Bohu, začneme si vytvárať svojho boha či bohov.

Hriechy proti prvému prikázaniu vyjadrujú tento stav človeka. Boh už nie je na prvom mieste. Človek zanedbáva modlitbu, je lenivý do vzťahu s Bohom alebo má odpor voči nemu. Modlitba sa stáva bezduchým recitovaním či monológom. Osobitnými hriechmi v týchto súvislostiach sú čierna a biela mágia, poverčivosť, nosenie amuletov, veštenie a podobne.

Čo všetko môže byť pre človeka bohom, teda modlou?

Všetko to, čo má vo svojom živote na prvom mieste. To, na čo najviac myslí, o čom sníva, čomu venujeme energiu. Tomu bohu slúži a sa klania.

Modlami či bohmi sú aj závislosti od alkoholu, drog, sexu, porna, hier, závislosť od kariéry, popularity, moci, slávy či peňazí, nakupovania, spôsobu obliekania, peňazí. Môže to byť aj závislosť od toho, kto si čo o mne myslí, alebo aj nenávisť alebo zranenie, okolo ktorého sa stále točíme.