13 цитат Джона Пола Джексона о духе Иезавели

Из-за своей греховной природы человек, не заботящийся о своем духовном состоянии, может попасть под влияние духа Иезавели, который может принести разрушение и раскол. Вот, что говорит о действии, влиянии и проявлениях духа Иезавели известный пророк, основатель международного служения «Потоки» (Streams Ministries International) Джон Пол Джексон.

Ниже предлагаем 13 цитат из книги «Скрытый замысел. Разоблачение духа Иезавели в современной церкви».

Pokračuj v čítaní

Дженнифер ЛеКлер: 15 способов распознать Иезавель-убийцу в вашей среде

Если вы хоть что-то делаете для Христа  и, особенно, если у вас пророческий мандат на вашу жизнь, Иезавель желает избавиться от вашего голоса. Если же Иезавель не может избавиться от вашего голоса, она попытается извратить ваш голос, обольщая вас осквернить себя.

Мы видим царицу Иезавель в Ветхом Завете — монарха, убивающего пророков. Она, в конечном счёте, убийца, которую съели псы. Также мы видим Иезавель, как женщину, называющую себя пророчицей в Откровении 2:20. Иезавель – это дух обольщения, который действует, чтобы добиться вашего отступничества от Иисуса посредством идолопоклонства и соблазняет вас осквернить себя блудом. Я говорю об этом больше в своей книге «Марионетки Иезавели».

Pokračuj v čítaní

Дженнифер ЛеКлер: Почему вы не должны жалеть Иезавель

Если вы жалеете Иезавель, она не только будет цеплять слабые струны вашей души, но умело манипулировать вами. Этот мастер манипуляции прельстит  вас своей сетью колдовства, используя ваше собственное сострадание как приманку. Вспомните мой шестой пункт в статье «15 способов распознать Иезавель в своей среде»: «Люди под влиянием духа Иезавели играют роль жертвы. Они хотят, чтобы вы их жалел

Причина, по которой этот обольщающий дух желает вашей симпатии, является стратегической: сожаление открывает дверь для этого демона. Душевное сострадание блокирует способность различать, но это не оправдание для  того, чтобы терпеть Иезавель. Фактически, если вы допускаете дух Иезавели, Иисус имеет против вас нечто.

В Откровении 2:2-21 Иисус провозгласил: «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Я говорю об этом больше в своей книге «Марионетки Иезавели».

Pokračuj v čítaní

РАСПОЗНАНИЕ ДУХА ИЕЗАВЕЛИ

Дух Иезавели назван по имени дочери языческого царя и священника (жреца), жены слабовольного и лишённого мужества израильского царя Ахава. Эта женщина, добившись положения царицы в Израиле, всю жизнь помыкала своим мужем, временами потакая его слабостям и капризам.

Дух Иезавели в наши дни чаще всего действует через женщин, которые перенесли много лишений и страданий. Они хотят выглядеть «героинями дня» и занимают позицию: «Все люди, кроме меня, сплошные проблемы», которая со временем перерастает в твердыню в их мышлении. В поисках безопасности они начинают стремиться к решению проблем путём «обезвреживания» окружающих через
– манипулирование,
– контроль,
– подавление.

Pokračuj v čítaní

Jezabel- vzdorovitosť a neodpustenie, dve typické osobnosti nositeľov ducha Jezabel

Jezabel, kráľovná Satana, je démonické kniežatsvo zvádzania a neovládateľnej túžby. Je to jeden z najsilnejších duchov Satana pôsobiacich dnes, je to mocný nepriateľ Kristovho tela. Biblia hovorí o jej zodpovednosti za zabitie viac ako 400 prorokov, blokujúc tak hlas Boha vo všetkých oblastiach izraelského národa. Tento démon by nemal byť braný ľahkovážne – jeho misiou je zabíjať, kradnúť a ničiť.

Spôsobuje spustošenie v cirkvi pričom sa tvári ako ovečka. V prvom rade kladie všetkými spôsobmi nástrahy na zvádzanie autorít cirkví. Útočí na pastiera. Prečo? Ak padne pastier, ovce sa rozpŕchnu. (Zach 13:7) Biblia hovorí, že v posledných dňoch pred príchodom Krista, bude veľký odpad. Dokonca veľa vyvolených bude oklamaných. (Mt 24: 10-12).

Jednou z ciest ako tento duch pôsobí, je umiestnenie pochybností v cirkevnom tele, špeciálne sa to týka tých, ktorí sú v autorite, ako je pastor, vedúci chvál a kresťanský služobníci. Toto je vážny dôvod, prečo by sme sa mali neúnavne modliť za tých, čo sú postavení do pozície autority. V súčasnosti je veľa kresťanov v modlitebnom živote na tom veľmi slabo. Miesto budovania Kristovho tela míňajú svoju silu do klebiet a súdov, ktoré iba zosilňujú prácu Satana v tele cirkvi. Pochopiteľne, my všetci sme hriešni, ale ako potom Európa, nazývaná kresťanskou, môže pomôcť tým, ktorí stále viac a viac upadajú do hriechu? Silným nástrojom tohto pôsobenia sú taktiež klebety a ohováranie. Tento duch pôsobí na veriacich, túžiacich mať srdce pre Boha. Ich úsilím získania si vysokej pozície a moci v cirkvi, otvárajú seba pôsobeniu ducha Jezabel. Je to proces, prebiehajúci od počiatku po ovládnutí človeka Satanom. Čím dlhšie niekto pôsobí bez pokánia v kontrole a manipulácií, nesúc tak v sebe ducha neodpustenia, tým silnejšie sa prejavuje pôsobenie ducha Jezabel. Dotyčný si vôbec neuvedomuje, že tento duch cez neho pôsobí, pretože je to duch klamstva. Toto pôsobenie sa tak stáva jeho životným štýlom. Jezabel je zlý duch svetla, ktorý dáva svojmu nositeľovi vzhľad dobrej bohabojnosti. Keď Duch Svätý vztyčuje výstražnú vlajku, neignorujme ju. Nebúrme sa proti cirkevnej autorite, ktorá rozpoznáva v nás útok zla (1Sam 15:23). Udržujme si srdce v pokání. V opačnom prípade nechávame otvorené dvere, dovoľujúce Satanovi nás oklamať.

Pokračuj v čítaní