Pôsobenie ducha Jezabel v kresťanských spoločenstvách, zboroch a cirkvách

Ak  dovolíme duchu Jezabel kázať spoza kazateľne, modliť za iných, alebo pôsobiť v modlitbovej skupine, spoločenstve, zbore, cirkvi,  vchádzame s ním do súhlasu a prijímame  potravu, ktorú ponúka, pričom odmenou za to je smrť (Zjv  2:20-23). Tí, čo nie sú schopní rozlíšiť  tohto ducha, sú zlákaní do spoločenstva s niekým, kto pôsobí pod vplyvom tohto ducha. Tento človek môže postupne získať autoritu nad veriacimi, skupinami, spoločenstvami, zbormi a cirkvami. Osoby  pôsobiace pod vplyvom  ducha Jezabel  vítajú zodpovednosť (autoritu), nie však už vyúčtovanie.

Duch Jezabel je démonická sila s vplyvom na národy. Nie je to iba démon, čo individuálne ovláda človeka. Je to démonická sila nachádzajúca sa v nebeských sférach, cestujúca v hemisférach pričom nemá hranice. Každý región má svoje hlavné kniežatstvo „tyrana“ (strong man). Čokoľvek, čo je pre tyrana charakteristické, vidíte v utláčaní a v silnej činnosti  pôsobenia v danom kraji alebo  regióne. Príkladom charakteristiky je napr. náboženský duch, nazývaný tiež „železný muž“, ďalej duch kontroly,  falošnej náuky, čarodejníctva, perverzie a incestu. Keď kniežatsvo Jezabel vstupuje do teritória, vstupuje do dohody s vládnucim kniežatstvom daného teritória. Jezabel za účelom zakorenenia sa v živote človeka spolupracuje s kniežatstvami teritória a stavia si pevnosť v ľudskej mysli (myšlienky).

Pokračuj v čítaní

Jezabel – koreň horkosti, prejavy v človeku a jeho zodpovednosť

Koreň horkosti je postoj, ktorý narúša všetko v okolí tých osôb, ktoré pôsobia v tomto duchu a ktoré sú ľahko ovplyvniteľné. Jedná sa o mentálnu pevnosť, spojenú so sebectvom, pýchou a seba-ľútosťou. Osoba majúca v sebe koreň horkosti má pocit, že si ju okolie nevšíma, nechápe a nedostáva sa je patričného uznania. To v nej vytvára vznik žiarlivosti, zlosti, hnevu, nemorálnosti a dáva podnet k zlomeniu vzťahov.

Korene horkosti rastú ako rakovina a prejavujú sa vo všetkých druhoch fyzických chorôb. Jezabel často používa choroby a slabé zdravie jej nositeľa. Je to typické najmä u „uzatvorenej osobnosti“, pričom choroby a slabé zdravie  zneužíva ako nástroj pre získanie pozornosti, sympatií a iných foriem manipulácie. Najmä však pre zmanipulovanie iných osôb, aby ich získala do svojej služby. Taktiež často používa choroby, slabé zdravie, aby sa vyhla  niečomu, čo nechce robiť, napr. chvály, modlitba príhovoru prorockých ľudí a všetkému, čo súvisí s pravým uctievaním Boha.

Ak okolie začne mať pochybnosť, prípadne odhalí jej skrývanie sa za chorobu, na ktorú sa sťažuje, nájde si iný neduh, inú chorobu (môže byť i vymyslená), ktoré sa ťažko diagnostikujú, liečia a to len preto, aby si udržala kontrolu a pozornosť. Nositelia tohto ducha nevedia zareagovať na nepodmienečnú Božiu lásku. Voči okoliu sa stávajú bezcitnými, na seba  sú však mimoriadne vnímaví a citliví. Radi sa stávajú stredobodom pozornosti a nechávajú sa obdivovať (uctievanie Jezabel). Deti pod kontrolou Jezabel nemajú rešpekt voči rodičovskej  alebo duchovnej autorite. 

Pokračuj v čítaní

Действие духа Иезавели в церкви (Джон Пол Джексон)

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

Первым действием духа Иезавели чаще всего будет попытка завоевать контроль, сместив установленный пророческий авторитет. Если дух Иезавели сможет проложить разделение между людьми, пастором и пророческим лидером, то затем он свергнет пророческого лидера. Дискредитация пророческого лидера через различные доводы, создание общественного мнения и искажение фактов – вот некоторые средства, используемые этим демоническим духом.
Лидеры должен противостоять попыткам духа Иезавели льстить и обольщать, будь то физическое или душевное (эмоциональное) обольщение. Когда ему противостоят, этот дух первым делом мгновенно прячется в смирение. Однако он со временем удвоит свои силы и поднимется, как кобра, в сильном словесном поношении. Такое извержение ярости может стать опасным. Даже поняв, в чем дело, многие лидеры все равно не смогут действовать правильно и отказаться от душевных связей. Часто душевные связи заставляют их ощущать чувство вины, если они откажутся поддерживать отношения.

ЛОЖНЫЕ СНЫ И ВИДЕНИЯ

„Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его“ (Прит. 26:25).
Действия, предназначенные для разрушения Царства Божия, будут легко приходить к тому, кто действует в духе Иезавели. Они ищут признания, пытаясь манипулировать ситуациями к своей выгоде. Из глубины собственной души они извлекут на свет необыкновенное количество снов и видений. Писание предлагает превосходный взгляд Бога на этот вопрос: „Посему, вот Я – на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят: „Он сказал“. Вот, Я – на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь“ (Иер. 23:30-32).

Pokračuj v čítaní